Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Để đăng ký và sử dụng tên miền “.vn”, tôi phải đóng những khoản phí gì?

Khi đăng ký, sử dụng tên miền “.vn”, bạn sẽ phải nộp lệ phí cấp tên miền (đóng 1 lần duy nhất khi đăng ký tên miền) và phí gia hạn (duy trì) tên miền tối thiểu là 1 năm. Bạn có thể tham khảo biểu mức phí, lệ phí được trích từ Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam tại đường link sau: http://www.vnnic.vn/tenmien/huongdan/bi%E1%BB%83u-m%E1%BB%A9c-ph%C3%AD-l%E1%BB%87-ph%C3%AD

Bảng giá cụ thể, bạn xem tại https://www.pavietnam.vn/vn/ten-mien-bang-gia.html

4.6 / 5 ( 137 bình chọn )
Exit mobile version