Để thay đổi thông tin tên miền tôi cần làm thủ tục gì?

  • Sunday 16/10/2016

Bạn cần thực hiện các thủ tục sau:

Bạn download Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN  tại : https://www.pavietnam.vn/vn/bieu-mau-ho-so-dang-ky-ten-mien.html

Bạn cần ghi rõ các thông tin cần thay đổi chi tiết và xác thực (cá nhân thì ký tên ghi rõ họ tên kèm CMND/ passport, tổ chức đóng mộc + chữ ký người đại diện).p

Chú ý: Thông tin cần thay đổi ghi rõ theo thông tin bản khai đăng ký nếu thay đổi nhân sự

Quý khách gửi hồ sơ:

  • Phòng dịch vụ khách hàng, Công ty TNHH P.A Việt Nam
  • Head Office: 196 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Hoặc Tầng 9 – Tòa nhà Diamond(Handico 6), Số 2 Hoàng Đạo Thúy , Trung Hòa Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
  • 19009477 ext 3