Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Outlook – Giới thiệu tính năng Delivery Status Notifications (DSN) 2021

Trên Outlook, bạn có thể cấu hình tùy chọn nhận một thông báo xác nhận (Delivery Status Notifications – DSN) email đã được gửi đến máy chủ thư của người nhận hay chưa.

Để bật hoặc tắt Thông báo trạng thái gửi/nhận, bạn sẽ cần đi tới File > Options > Select the ‘Mail’ tab sau đó kéo xuống đến phần ‘Tracking’.

Tại đây, bạn sẽ có tùy chọn để bật hoặc tắt tính năng, như ảnh bên dưới

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Các bài viết, hướng dẫn về email khác

https://kb.pavietnam.vn/category/email-server

Các chương trình khuyến mãi tại PAVIETNAM

https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

4.7/5 - (204 bình chọn)
Exit mobile version