Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Điểm khác nhau giữa apt update vs apt upgrade

Điểm khác nhau giữa apt update vs apt upgrade

Trong bài viết này mình sẽ chỉ ra sự khác biệt giữa apt update vs apt upgrade trên hệ điều hành Ubuntu.

I. Giới thiệu

Lệnh apt update và apt upgrade là hai trong số các lệnh được sử dụng phổ biến nhất trên Ubuntu nhưng bị hiểu nhầm đối với nhiều người dùng Linux. Đối với một số người, chúng đóng vai trò giống nhau, điều này không đúng trong mọi trường hợp. Trong hướng dẫn này, mình sẽ giúp các bạn cách phân biệt sự khác biệt giữa hai loại và cách sử dụng từng loại.

II. Sự khác nhau giữa apt update vs apt upgrade

1. Lệnh apt update

Đây là lệnh chủ yếu được gọi sau khi cài đặt hệ thống mới hoặc trước khi cài đặt gói phần mềm mới.

Lệnh apt update, chỉ thực hiện việc cập nhật các chỉ mục gói của hệ thống Linux hoặc danh sách gói. Lệnh này sẽ không thực hiện nâng cấp bất kỳ gói nào trên hệ thống cả, không như rất nhiều người dùng Linux đã nhầm tưởng.

Tệp chỉ mục gói là tệp cơ sở dữ liệu có chứa danh sách các gói phần mềm được xác định trong các kho phần mềm. Và tệp này nằm trong đường dẫn /etc/apt/sources.list. Và để xem được danh sách này thì các bạn chỉ cần dùng lệnh sau để xem:

Danh sách các gói khác sẽ được đặt trong thư mục /etc/apt/sources.list.d.

Lệnh apt update cực kỳ an toàn khi chạy. Bạn có thể chạy lại lệnh này nếu bạn vô tình hủy bỏ hoặc đơn giản là máy chủ Ubuntu của bạn bị tắt đột ngột.

Đối với Ubuntu 18.04 và các bản phát hành mới hơn, chúng ta sử dụng lệnh sau:

sudo apt update

Hoặc lệnh sau khi chạy đang với user root:

apt update

Đối với Ubuntu 16.04 trở xuống, chúng ta sử dụng lệnh sau:

sudo apt-get update

Hoặc lệnh sau khi chạy đang với user root:

apt-get update

2. Lệnh apt upgrade

Khi bạn cần nâng cấp gói phần mềm của mình lên phiên bản mới nhất? Thì khi đó bạn sẽ cần sử dụng lệnh apt upgrade . Lệnh này sẽ không yêu cầu các bạn có bất kỳ một tùy chọn nào phía sau cả.

Trường hợp bạn muốn biết danh sách những gói nào trên máy chủ Ubuntu của các bạn đã lỗi thời và cần được cập nhật thì các bạn cần chạy lệnh sau:

sudo apt list –upgradable

Hoặc lệnh sau khi chạy đang với user root:

apt list –upgradable

Dưới đây là danh sách các gói đã lỗi thời trên máy chủ Ubuntu của mình:

Các gói có thể nâng cấp được sẽ liệt kê với thông tin kiểu như sau:

passwd/focal-updates 1:4.8.1-1ubuntu5.20.04.1 amd64 [upgradable from: 1:4.8.1-1ubuntu5.20.04]

Sau khi chúng ta nhận được danh sách các bản cập nhật, chúng ta hãy nâng cấp các gói và cập nhật các bản vá lỗ hỗng bảo mật bằng lệnh sau. Nhưng để an toàn hơn thì các bạn nên có một bản sao lưu hệ thống trước khi thực hiện lệnh này:

sudo apt upgrade -y

Sau đó các bạn chờ một lát để quá trình cập nhật các gói tin thực hiện xong.

Lưu ý: Cho đến khi các gói tin cập nhật xong thì các bạn tuyệt đối không được tắt máy chủ Ubuntu, việc máy chủ bị tắt trong quá trình này có thể gây lỗi hệ thống.

HƠN 20 NĂM KINH NGHIỆM

P.A Việt Nam tiên phong trong thị trường Internet & Web.
Là nhà đăng ký tên miền lớn nhất Việt Nam.
Chuyên nghiệp trong lĩnh vực Tên miền, Lưu trữ Website.
Email, Máy Chủ, Thiết kế Web.

Thông tin kiến thức cơ bản vps-dedicated-colocation tại: https://kb.pavietnam.vn/category/vps-dedicated-colocation
Đăng ký dịch vụ do P.A Việt Nam cung cấp tại: https://www.pavietnam.vn/
P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình VPSDedicated tại: Cloud Server –  Cloud Server Pro  –  Máy Chủ Riêng
Tham khảo các Ưu đãi hiện có tại: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/
Facebook: https://www.facebook.com/pavietnam.com.vn

Rate this post
Exit mobile version