Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Quản trị website – Điều hướng – chuyển hướng liên kết trên website trên Google tìm kiếm

Trong quá trình website hoạt động, chắc hẳn bạn đã có khá nhiều liên kết trên website được Google tìm kiếm hiển thị kết quả. Đó là chưa kể đến các liên kết website của bạn đang ở top đầu Google tìm kiếm. Tuy nhiên, vì một số lý do mà các liên kết đó không còn tồn tại, không còn hợp thời hay đơn giản là bài viết – sản phẩm đó có sự thay đổi về tên.

Bạn không muốn liên kết TỐT đó bị mất đi hay bị những website khác chiếm hữu vị trí TOP đầu? Vậy thì đây là bài viết sẽ giúp bạn xử lý vấn đề đã nêu ở trên đối với sản phẩm website Web30s của P.A Việt Nam đang cung cấp đến bạn.

Trước khi thực hiện cài đặt, ta cần biết:

URL là gì?

URL là chữ viết tắt của “Uniform Resource Locator”, tạm dịch: “Trình định vị tài nguyên thống nhất”. Đây là một đường dẫn liên kết đến website, tham chiếu tới các tài nguyên trên mạng Internet. Đường dẫn URL là đoạn text có thể đọc được thay cho địa IP mà máy tính sử dụng để liên hệ với server.
Dễ hiểu hơn thì URL chính là các từ ghép lại với nhau như:
1. https://
2. tên của website
Thành https://tên-của-wesbite.

Ví dụ:

Khi đã hiểu URL Website là gì thì ta có thể bắt đầu các cài đặt của việc điều hướng hay chuyển hướng liên kết website.

HƯỚNG DẪN TẠO VÀ CÀI ĐẶT CHUYỂN HƯỚNG URL

Các bước cần thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập trang quản trị Web admin >> menu Quản lý đường dẫn >> Nhấn vào nút Điều hướng.

Bước 2: Trên trang danh sách các điều hướng, nhấn vào nút + Thêm mới

Giả sử, ta có kịch bản điều hướng URL như sau:

  1. Sản phẩm A đã lỗi thời và hiện đang ở top 1 Google tìm kiếm với liên kết: https://ten-miên-của-bạn/san-pham-a
  2. Phát sinh yêu cầu: sản phẩm A đã được nâng cấp nhiều thông tin và bạn không muốn sửa liên kết ở web mà muốn người dùng truy cập đến Sản phẩm A phiên bản 2 có liên kết: https://ten-miên-của-bạn/san-pham-a-phien-ban-2
  3. Kết quả cần: trên Google tìm kiếm, người dùng bấm liên kết Sản phẩm A, website trả kết quả ra Sản phẩm A phiên bản 2.

Ở phần Thông tin cơ bản sẽ có các thông tin sau:

Hoàn tất, bạn nhấn nút Lưu lại dữ liệu để hoàn thành việc điều hướng. Sau lệnh lưu, bạn sẽ được website đưa trở lại trang Danh sách các điều hướng. Bạn sẽ thấy một hay nhiều điều hướng của bạn tại đây nếu bạn lặp lại quá trình trên cho các kịch bản khác.

Bạn có thể sửa lại đường dẫn điều hướng hoặc xóa điều hướng đã tạo khi cần tùy vào mục đích sử dụng của bạn.

Như vậy, bạn đã có thể chủ động làm chủ các liên kết dữ liệu trên website của mình và đảm bảo rằng các liên kết đó luôn luôn tồn tại để Google tìm kiếm không đánh giá xấu các liên kết mà website bạn đã có.

Để có thể tham gia nhiều chương trình khuyến mãi của P.A Việt Nam, bạn có thể truy cập liên kết này để tham khảo.

P.A Việt NamWeb30s

Rate this post
Exit mobile version