Directadmin – Disable bảo mật 2FA

  • Wednesday 29/09/2021

Disable bảo mật 2FA

Trường hợp Quý khách đã cấu hình 2FA theo hướng dẫn … trên Directadmin, nhưng vì lý do nào đó không có hoặc mất app Google Authenticator nên không lấy được mã xác thực 2

 

Bài viết này sẽ hướng dẫn Quý khách tiến hành disable tính năng này cho user liên quan quay trở về đăng nhập user với mật khẩu thông thường ban đầu.

 

Đầu tiên, Quý khách cần kết nối SSH vào máy chủ với quyền root, tham khảo hướng dẫn https://kb.pavietnam.vn/ssh-toi-server-linux-bang-putty.html

Sau đó, Quý khách mở file cấu hình user liên quan để điều chỉnh cấu hình, thay tên user tương ứng.

[root@directadmin ~]# vi /usr/local/directadmin/data/users/kythuatpa/user.conf

Tìm với vị trí twostep_auth=yes và sửa lại thành twostep_auth=no sau đó save lại, restart lại Directadmin

Kiểm tra đăng nhập không hỏi 2FA

 

Mọi chi tiết khác cần hỗ trợ, vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn hoặc hotline 19009477 ext: 2

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Xem thêm các hướng dẫn khác liên quan đến VPS/Server tại đây.

Rate this post