Directadmin – Hướng dẫn bật One-Click login phpMyAdmin (Single SignOn hoặc SSO logins)

  • Monday 11/10/2021

Bài viết này sẽ Hướng dẫn bật One-Click login phpMyAdmin (Single SignOn hoặc SSO logins)

Đối với Directadmin khi muốn truy cập vào database bằng phpMyAdmin thì cần phải nhập thông tin username và password database. 

Sau khi tính năng được bật sẽ không cần phải đăng nhập bằng username và password nữa mà chỉ cần click trên giao diện DirectAdmin là sẽ vào được phpMyAdmin.

1/ SSH vào VPS/Server

Cần đăng nhập SSH vào VPS/Server với quyền root

Hướng dẫn sử dụng putty để SSH tại đây

2/ Bật One-Click login phpMyAdmin

Để bật tính năng này lên cần tiến hành chạy lần lượt các dòng lệnh sau để enable one-click và re-install phpMyAdmin

cd /usr/local/directadmin/
./directadmin set one_click_pma_login 1
service directadmin restart
cd custombuild
./build update
./build phpmyadmin

3/ Hướng dẫn đăng nhập One-Click

– Truy cập vào hosting, tìm đến mục Your Account -> MySQL Management

– Tại giao diện MySQL Management có xuất hiện nút phpMyAdmin SSO, chọn database cần login sau đó nhấn vào nút này để đăng nhập mà không phải nhập username/password

Link tham khảo thêm: https://kb.pavietnam.vn/mysqlda-tao-database-mysql-tren-directadmin.html

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post
tên miền id.vn biz.vn