Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Directadmin – Hướng dẫn cài đặt SSL cho website.

Các bước cài đặt SSL cho Website trên giao diện Directadmin :

Bước 1: Đăng nhập vào Directadmin với user quản lý domain cần cài đặt SSL.

 

Bước 2: Để chuột vào Account Manager và chọn vào SSL Certificates :

 

 

Bước 3: Chọn Paste a pre-generated certificate and key :

 

Qúy khách mở tệp Private key và tệp Certificate (Notepad) và dán vào mục này, bắt đầu là Private Key dán vào ô Key và sau đó là Certificate dán nội dung vào vô Certificate -> Nhấn Save.

 

 

Bước 4: Quay lại thanh quản lý SSL Certificates và nhấn vào CA Root Certificate để nhập Root CA Certificate.

 

 

Bước 5: Dán Intermediate Certificate (toàn bộ nội dung của tập tin tenmien.ca-bundle) vào ô này.

 

Hãy chắc chắn là bạn chọn Use a CA Cert > Save.

 

 

Nếu muốn cấu hình chuyển hướng truy cập sang https có thể quay lại mục SSL Certificates và tick chọn ô “Force SSL with https redirect” sau đó Save.

Ngoài ra cũng có thể thực hiện cấu hình chuyển hướng trong source code.

 

 

Hoàn thành việc cài đặt và sử dụng SSL trên DirectAdmin.

Xem thêm các hướng dẫn liên quan dịch vụ SSL tại đây.


P.A Việt Nam giúp các bạn lựa chon chứng chỉ SSL phù hợp với nhu cầu
https://www.pavietnam.vn/vn/tu-van-ssl.html
Tham khảo chứng chỉ số SSL của các hãng bảo mật nổi tiếng
Sectigo – Comodo
Geotrust
Digicert

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version