DirectAdmin invalid characters in mail autoresponder

  • Monday 02/05/2022

DirectAdmin invalid characters in mail autoresponder

Trường hợp bạn khai báo autoresponder bị lỗi font như ảnh thì bạn thực hiện thao tác theo bài viết sau:

1/ Kết nối ssh vào server với port 22 bằng putty : https://kb.pavietnam.vn/ssh-toi-server-linux-bang-putty.html

2/ Edit file cấu hình sau

vi /usr/local/directadmin/data/skins/enhanced/lang/en/lf_standard.html

Tìm tới LANG_ENCODING và điều chỉnh thành : LANG_ENCODING=UTF-8 và save lại file này

3/ Restart directadmin và thử lại save sẽ không còn lỗi font

Chúc bạn thành công

 

Tham khảo thêm các bài viết hướng dẫn khác tại đây

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hosting Phổ Thông
Hosting Chất Lượng Cao

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post
tên miền id.vn biz.vn