[DirectAdmin] – Khắc phục lỗi hiển thị tiếng Việt khi chỉnh sửa code

  • Thursday 03/12/2020

Khi thực hiện chỉnh sửa file code trên giao diện DirectAdmin nếu gặp tình trạng hiển thị nội dung tiếng Việt có dâus bị lỗi font chữ thì nguyên nhân là do mặc định gói ngữ trên DirectAdmin mặc định không sử dụng bảng mã UTF-8 nên xảy ra tình trạng này.

Ở bài viết này, P.A Việt Nam sẽ hỗ trợ hướng dẫn cách xử lý và khắc phục vấn đề này.

Bước 1: Cần SSH vào VPS với quyền user root thông qua các phần mềm SSH như Putty, Terminal, ….

Bước 2: Chỉnh sửa file có đường dẫn: /usr/local/directadmin/data/skins/[skinname]/lang/en/lf_standard.html với [skinname] là tên skin (giao diện) mà control DirectAdmin bạn sử dụng.

Ví dụ: /usr/local/directadmin/data/skins/enhanced/lang/en/lf_standard.html

Tìm dòng có nội dung:

LANG_ENCODING=iso-8859-1

Thay đổi thành:

LANG_ENCODING=UTF-8

Bước 3: Lưu lại file và kiểm tra