Directadmin – Khắc phục lỗi thiếu thông tin user trên control Directadmin

  • Saturday 25/09/2021

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách Khắc phục lỗi thiếu thông tin user trên control Directadmin

1. Nguyên nhân thiếu thông tin user

Khi tạo tài khoản mới, phần Show All Users của DirectAdmin không hiển thị người dùng được thêm gần đây. Điều này chỉ đơn giản là do bộ nhớ đệm trong Show_all_users.cache sẽ được tạo lại tự động nhưng bạn có thể buộc nó chạy theo cách thủ công nếu bạn không muốn chờ đợi. Tệp bộ nhớ cache được sử dụng nằm path dưới đây

/usr/local/directadmin/data/admin/show_all_users.cache

Lỗi sẽ hiển thị tương tự như hình ảnh dưới đây và cách khắc phục rất đơn giản

2. Cách khắc phục

Cách 1

SSH vào server và sử chạy 2 câu lệnh dưới đây

echo "action=cache&value=showallusers" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
/usr/local/directadmin/dataskq d

Cách 2

Chỉ cần xóa tệp show_all_users.cache và sau đó buộc DirectAdmin tạo lại nó bằng cách tải lại trang Show All Users

3. Tham khảo thêm

Link tham khảo thêm: https://help.directadmin.com/item.php?id=118
https://kb.pavietnam.vn/huong-dan-tao-hosting-directadmin.html

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post