Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

DirectAdmin dự định loại bỏ hỗ trợ một số phần mềm lỗi thời

directadmin-eol-software

DirectAdmin dự định loại bỏ hỗ trợ một số phần mềm lỗi thời cụ thể như sau:

* suPHP – (EOL 2013) – sẽ ngưng hỗ trợ vào ngày 01/01/2023
* mod_ruid2 – (chỉ tương thích với CentOS 7) – sẽ ngưng hỗ trợ vào ngày 01/01/2023
* mod_php – sẽ ngưng hỗ trợ vào ngày 01/01/2023
* MySQL 5.5, 5.6 – (EOL 2018-2021) – sẽ ngưng hỗ trợ vào ngày 01/04/2023
* MariaDB 5.5, 10.0, 10.1, 10.2 (EOL 2020-2022) – sẽ ngưng hỗ trợ vào ngày 01/04/2023

Điều này sẽ chỉ ảnh hưởng đến một số khách hàng đang sử dụng các phiên bản phần mềm trên. Với phiên bản tiếp theo của DirectAdmin, hệ thống sẽ bắt đầu gửi thông báo qua Hệ thống Thông báo DA (Message system và email nếu bạn có cấu hình email nhận các thông báo từ Message system) nếu bất kỳ thành phần nào trong số này được sử dụng trên server của bạn.

Thông báo trong message system sẽ có nội dung như sau:

Subject: Removal of suPHP
Support of suPHP will be removed soon, please switch to another mode of PHP.

More information: https://forum.directadmin.com/threads/directadmin-custombuild-removal-of-outdated-software.67157/

Hoặc nội dung email thông báo:

A new message or response with subject:

Removal of suPHP

has arrived for you to view.
Follow this link to view it:

http://vpsxxx.superdata.vn:2222/CMD_TICKET?action=view&number=000001463&type=message

================================
Automated Message Generated by DirectAdmin 1.645

Do Not Reply.

Bạn có thể tham khảo thêm kiến thức về dich vụ Server tại đây

===================================================================================

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version