Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Directadmin – Upload data, website với File Manager trên Directadmin

Bài viết này sẽ hướng dẫn Upload data, website với File Manager trên Directadmin

Cách  truy cập upload data, website với File Manager

– Đầu tiên đăng nhập vào DirectAdmin

– Truy cập vào File Manager

– Vào folder domains => domain website => public_html (nơi upload dữ liệu cho website)

Cách Upload file/folder trong mục File Manager

– Trong phần Filesystem Tools => chọn Upload files to current directory

Chọn Choose File và chọn file dữ liệu cần upload cho website => sau đó chọn Upload Files để uplaod dữ liệu

Link tham khảo thêm:

https://kb.pavietnam.vn/huong-dan-quan-tri-co-so-du-lieu-tren-directadmin-manage-databases-directadmin-import-database.html

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post
Exit mobile version