Disable local mail (Kloxo )

  • Monday 29/07/2013

Khi sử dụng và quản trị VPS/Dedicated dùng control panel Kloxo chúng tôi phát hiện 1 hosting, email spam mail quảng cáo hoặc bị nhiễm virus dẫn tới bị lợi dụng để spam. Để tránh IP server bị ảnh hưởng như nghẽn mail, IP bị các tổ chức chống spam mail quốc tế liệt IP vào blacklist, chúng tôi cần tạm ngưng dịch vụ mail client spam mail

1 – Vào 7778 -> mục client -> phần qmail -> Remote mail -> set Remote

2 – SSH server Xóa domain trong file virtualdomains (nếu còn)

/var/qmail/control/virtualdomains

Ngoài ra nếu bạn dùng mail server nơi khác vd mail gmail và gửi đi không được vì hệ thống lầm lẫn với mail local. Bạn cũng có thể dùng cách trên để khắc phục.

Chúc bạn thành công.

 

Rate this post