Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn check dung lượng đĩa (Disk Usage) trên cPanel hosting

Hướng dẫn kiểm tra Disk Usage trên hosting Cpanel tại P.A Việt Nam

cPanel cung cấp số liệu thống kê chi tiết về việc sử dụng dung lượng trên hosting của bạn (Disk Usage) của bạn.

Sử dụng công cụ Disk Usage có sẵn trong bảng điều khiển của tài khoản, bạn có thể tối ưu hóa việc sử dụng dung lượng hosting và không gian bổ sung miễn phí nếu cần.

Để truy cập số liệu thống kê sử dụng đĩa của bạn , vui lòng đăng nhập cPanel của bạn và truy cập phần Files.

Điều này sẽ chuyển hướng bạn đến một trang chuyên dụng trong cPanel của bạn với tổng quan chi tiết về việc sử dụng không gian đĩa (Disk Usage) của tài khoản cũng như hiển thị kích thước chính xác của từng tệp và thư mục của tài khoản của bạn. Tùy thuộc vào số lượng tệp được lưu trữ trên tài khoản của bạn và kích thước của nó, việc tính toán dung lượng ổ đĩa có thể mất đến vài phút để hiển thị dữ liệu.

Bên dưới đồ họa không gian đĩa (Disk Usage), bạn có thể xem lại cây thư mục tài khoản của mình và sắp xếp danh sách theo tên hoặc mức sử dụng đĩa để xác định vị trí các tệp và thư mục lớn nhất trong tài khoản của bạn.

Sử dụng cây thư mục, bạn có thể mở rộng các thư mục mẹ của tài khoản của mình để xác định vị trí các tệp hoặc thư mục con lớn nhất.

Do tính chất của cách các tệp được lưu trữ điện tử, hầu hết các tệp chiếm không gian đĩa (Disk Usage) nhiều hơn một chút so với kích thước thực tế của chúng. Ví dụ, một tệp 300 byte có thể chiếm 4 kB không gian đĩa thực. Điều này có thể gây ra sự khác biệt giữa dữ liệu bạn thấy trong Trình quản lý tệp so với thông tin bạn tìm thấy trong bảng. Hơn nữa, việc sử dụng không gian đĩa trong bảng biểu thị lượng nội dung của thư mục sử dụng, chứ không phải bao nhiêu dung lượng mà thư mục sử dụng.

Bản thân các thư mục thường sử dụng một lượng không gian đĩa (Disk Usage) không đáng kể trừ khi chúng chứa một số lượng lớn tệp hoặc thư mục con.


P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Hosting Phổ Thông
Hosting Chất Lượng Cao

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Một số bài viết hướng dẫn liên quan đến linux hosting các bạn có thể tham khảo tại đây.

Rate this post
Exit mobile version