Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

DNS là gì? Tầm quan trọng của DNS trong internet

1. DNS là gì?

DNS là tắt của Domain Name Server – hệ thống phân giải tên miền (hay được viết tắt là DNS do tên tiếng Anh Domain Name System) là một hệ thống cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền trên Internet.
Khi bạn gõ một địa chỉ Web lên trình duyệt, thì nó sẽ truy cập đến một máy chủ  để tìm địa chỉ IP tương ứng với địa chỉ Web, từ đó mới có thể truy cập đến trang Web mà bạn yêu cầu. Bạn tưởng tượng nếu Web Hosting giống như nhà bạn và Domain name (tên miền) giống như địa chỉ thì DNS giống như bản đồ. Giúp xác định vị trí ngôi nhà của bạn khi có địa chỉ.

2. Chức năng của DNS là gì?

Mỗi website có một tên (là tên miền hay đường dẫn URL: Uniform Resource Locator) và một địa chỉ IP. Địa chỉ IP gồm 4 nhóm số cách nhau bằng dấu chấm(IPv4). Khi mở một trình duyệt Web và nhập tên website, trình duyệt sẽ đến thẳng website mà không cần phải thông qua việc nhập địa chỉ IP của trang web.
Quá trình “dịch” tên miền thành địa chỉ IP để cho trình duyệt hiểu và truy cập được vào website là công việc của một DNS server. Các DNS trợ giúp qua lại với nhau để dịch địa chỉ “IP” thành “tên” và ngược lại. Người sử dụng chỉ cần nhớ “tên”, không cần phải nhớ địa chỉ IP (địa chỉ IP là những con số rất khó nhớ

 

 

3. Nguyên tắc làm việc của DNS?

Mỗi nhà cung cấp dịch vụ vận hành và duy trì DNS server riêng của mình, gồm các máy bên trong phần riêng của mỗi nhà cung cấp dịch vụ đó trong Internet. Tức là, nếu một trình duyệt tìm kiếm địa chỉ của một website thì DNS server phân giải tên website này phải là DNS server của chính tổ chức quản lý website đó chứ không phải là của một tổ chức (nhà cung cấp dịch vụ) nào khác.
INTERNIC (Internet Network Information Center) chịu trách nhiệm theo dõi các tên miền và các DNS server tương ứng. INTERNIC là một tổ chức được thành lập bởi NSF (National Science Foundation), AT&T và Network Solution, chịu trách nhiệm đăng ký các tên miền của Internet. INTERNIC chỉ có nhiệm vụ quản lý tất cả các DNS server trên Internet chứ không có nhiệm vụ phân giải tên cho từng địa chỉ.

4. Cách sử dụng DNS ?

Do các DNS có tốc độ biên dịch khác nhau, có thể nhanh hoặc có thể chậm, do đó người sử dụng có thể chọn DNS server để sử dụng cho riêng mình. Có các cách chọn lựa cho người sử dụng. Sử dụng DNS mặc định của nhà cung cấp dịch vụ (Internet), trường hợp này người sử dụng không cần điền địa chỉ DNS vào network connections trong máy của mình. Sử dụng DNS server khác (miễn phí hoặc trả phí) thì phải điền địa chỉ DNS server vào network connections. Địa chỉ DNS server cũng là 4 nhóm số cách nhau bởi các dấu chấm.

 

5. Tầm quan trọng của DNS trong internet?

DNS đóng một vai trò rất quan trọng, nếu không có DNS, Internet không thể hoạt động.
Hệ thống phân giải tên miền là một thành phần thiết yếu cho các chức năng của Internet. DNS không thể thiếu trong cơ sở hạ tầng quan trọng của một quốc gia, các hoạt động kinh doanh trực tuyến và các giao dịch tài chính, và tất cả giao tiếp dựa trên Internet.

Tham khảo thêm về DNSSEC https://kb.pavietnam.vn/dnssec-la-gi-tai-sao-no-quan-trong.html
Đăng ký tại DNSSEC tại P.A Việt Nam https://www.pavietnam.vn/vn/dnssec.html
Để xem nhiều thông tin khuyến mãi ưu đãi của P.A Việt Nam vui lòng click tại đây

4.6/5 - (106 bình chọn)
Exit mobile version