Hướng dẫn đo hiệu suất mạng bằng iperf trên ubuntu

  • Monday 06/12/2021

Iperf là một công cụ miễn phí dưới dạng dòng lệnh. Cho phép người dùng đo lường được tốc độ đường truyền, dữ liệu mạng tối đa mà một server có khả năng truyền tải. Điều chỉnh các thông số kỹ thuật liên quan đến UDP.

Iperf giúp người quản lý có thể dễ dàng kiểm soát một cách đồng thời các kết nối từ server và client, thay vì thiết lập chương trình chạy dựa trên giới hạn dữ liệu truyền tải và sử dụng thì Iperf cho phép thiết lập chương trình chạy dựa trên các khoảng thời gian khác nhau và được xác định rõ ràng, cụ thể.

Cài đặt iperf

sudo apt-get install iperf

Các tùy chọn kiểm tra hiệu suất mạng bằng iperf

-c: chỉ ra địa chỉ IP của server để iperf kết nối đến

-f, –format: Chỉ ra định dạng của kết quả hiển thị. ‘b’ = bps, ‘B’ = Bps, ‘k’ = Kbps, ‘K’ = KBps,…

-i, –interval: Thời gian lấy mẫu để hiển thị kết quả tại thời điểm đó ra màn hình

-p, –port: Định ra cổng để nghe, mặc định nếu không sử dụng tham số này là cổng 5001

-u, –udp: Sử dụng giao thức UDP, mặc định iperf sử dụng TCP

-P, –parallel: Chỉ ra số kết nối song song được tạo, nếu là Server mode thì đây là giới hạn số kết nối mà server chấp nhận

-b: Định ra băng thông tối ta có thể truyền, chỉ sử dụng với UDP, client mode

-t: Tổng thời gian của kết nối, tính bằng giây

-M: Max segment size

-l: Buffer size

-w, –window: Trường Windows size của TCP

Vị dụ sau đây là kết quả check đo mạng truy cập trang pavietnam.vn với port 80

# iperf -c pavietnam.vn -p 80
————————————————————
Client connecting to pavietnam.vn, TCP port 80
TCP window size: 85.0 KByte (default)
————————————————————
[ 3] local 10.88.88.134 port 44486 connected with 112.213.82.66 port 80
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec 53.4 MBytes 44.7 Mbits/sec

Bạn có thể tham khảo thêm 1 số bài viết khác liên quan đến hosting P.A cung cấp tại đây

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hosting Phổ Thông
Hosting Chất Lượng Cao

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

4/5 - (1 bình chọn)