Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Đọc mail POP3 trên nhiều máy tính

Theo mặc định, khi bạn truy xuất thư mới từ một tài khoản email POP3, các thư sẽ bị xóa khỏi máy chủ thư POP3 và sau đó được lưu trên máy tính mà bạn đang dùng. Vì thư không còn trên máy chủ thư POP3, bạn không thể nhìn thấy nó khi bạn kết nối từ một máy tính khác.

Bằng cách thay đổi thiết đặt trên tài khoản email POP3 của bạn, bạn có thể chọn xem những thư đó có bị loại bỏ sau khi chúng được tải xuống hay không.

Đọc mail POP3 trên nhiều máy tính

1. Khi bạn kết nối với máy chủ thư POP3 từ máy tính đầu tiên, thư email của bạn sẽ được tải xuống Outlook.

2. Khi bạn kết nối từ máy tính thứ hai, thư email của bạn sẽ được tải xuống Outlook.

3. Khi bạn kết nối từ máy tính thứ ba, các thư email của bạn được tải xuống Outlook và bị xóa khỏi máy chủ vì hộp kiểm Rời khỏi một bản sao của thư trên máy chủ không được chọn trong thiết lập tài khoản trên máy tính thứ ba. Lệnh này gửi đi từ Outlook chủ thư POP3 hướng dẫn xóa thư đã tải xuống. Không máy tính nào khác có thể tải xuống những thư này từ máy chủ thư POP3 sau này.

 

Office 2007

Trên mỗi máy tính mà bạn muốn đọc thư email của mình nhưng không lưu vĩnh viễn, hãy làm như sau.

 1. Trên menu Công cụ, bấm Thiết đặt Tài khoản.
 2. Bên dưới Tên,hãy chọn tài khoản email POP3 mà bạn muốn thay đổi, rồi bấm Thay đổi.

  Lưu ý: Nếu hồ sơ của bạn không chứa tài khoản Microsoft Exchange, thư của bạn sẽ được lưu trữ trên máy tính của bạn trong một Tệp Thư mục Riêng (.pst). Tuy nhiên, nếu hồ sơ của bạn chứa cả tài khoản Exchange và tài khoản email POP3, và thiết đặt mặc định là chuyển phát tất cả thư mới đến hộp thư của bạn trên máy chủ chạy Exchange thì các thư POP3 đã tải xuống sẽ được lưu trữ trong tài khoản Exchange của bạn. Bất kỳ hồ sơ nào mà bạn sử dụng trên bất kỳ máy tính nào có quyền truy nhập vào hộp thư Exchange của bạn sẽ có thể xem thông điệp email POP3 đã tải xuống trước đó.

 3. Bấm Nhiều Thiết đặt nữa.
 4. Bấm vào tab Nâng cao, rồi dưới Chuyển phát, chọn hộp kiểm Lưu lại một bản sao của thư trên máy chủ.Bạn cũng có thể chọn có tự động xóa thư khỏi máy chủ email của bạn sau một số ngày đã xác định hay không, khi bạn xóa mục trên máy tính của mình, hoặc khi thư mục Khoản mục đã Xóa đã được làm trống. Các thiết đặt này có thể giúp ngăn không cho bạn vượt quá kích cỡ hộp thư tối đa do nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn đặt.

Lưu ý: Hầu hết các ISP có giới hạn kích cỡ trên hộp thư POP3 của bạn. Nếu bạn không xóa mục khỏi máy chủ, cuối cùng tài khoản của bạn sẽ vượt quá số tiền mà ISP đã phân bổ, ngăn không cho nhận thêm thư và bạn có thể phát sinh thêm phí. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với ISP của bạn.

 1. Trên menu Công cụ, bấm Thiết đặt Tài khoản.
 2. Bên dướiTên, hãy chọn tài khoản email POP3 mà bạn muốn thay đổi, rồi bấm Thay đổi Thư mục.
 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Sử dụng tệp .pst hiện cóNếu tệp Thư mục Riêng (.pst) đã tồn tại, bạn có thể sử dụng tệp đó. Theo mặc định, tệp .pst xuất hiện dưới dạng Thư mục Riêng, trừ khi bạn đã cung cấp tên tùy chỉnh cho tệp.
   1. Chọn thư mục trong tệp .pst nơi lưu thư email mới được gửi đến tài khoản email POP3 của bạn.
   2. Bấm vào OK, rồi trên hộp thoại Cài đặt khoản, bấm vào Đóng.
  • Tạo tệp .pst mới
   1. Hãy bấm Tệp Dữ liệu Outlook Mới.
   2. Chọn kiểu tệp .pst bạn muốn, rồi bấm OK.Trừ khi bạn sẽ cần sử dụng tệp .pst với bản phát hành Outlook 2002 trở xuống, bạn nên sử dụng Office Outlook Tệp Thư mục Riêng (.pst).
   3. Trong hộp Tên tệp, nhập tên cho tệp .pst, rồi bấm OK.
   4. Trong hộp thoại Tạo Thư mục Cá nhân Microsoft, ở hộp Tên, nhập tên như bạn muốn nó xuất hiện trong Ngăn Dẫn hướng Outlook, rồi bấm OK.Nếu bạn chọn hộp kiểm Lưu mật khẩu này trong danh sách mật khẩu của bạn, hãy ghi lại mật khẩu phòng khi bạn cần mở .pst trên một máy tính khác. Chọn hộp kiểm này chỉ khi tài khoản người dùng Microsoft Windows của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu và không ai khác có quyền truy nhập vào tài khoản máy tính của bạn.
   5. Trên hộp thoại Vị trí Chuyển phát Email Mới, bấm OK, rồi trên hộp thoại Cài đặt khoản, bấm Đóng.

Đọc mail POP3 trên nhiều máy tính

Office 2010 – 2016
Trên mỗi máy tính mà bạn muốn đọc thư email của mình nhưng không lưu vĩnh viễn, hãy làm như sau.
 1. Chọn Tệp >khoản Cài đặt > khoản Cài đặt
 2. <<<<ảnh chụp màn hình Đã lỗi thời dưới đây – Vui lòng thay thế bằng trình xem UI>>>

Đọc mail POP3 trên nhiều máy tính

 1. Trên tab Email, chọn tài khoản email POP3, rồi chọn Thay đổi.
 2. Chọn Xem thêm Cài đặt.
 3. Trên tab Nâng cao dưới Chuyển phát,chọn hộp kiểm Lưu một bản sao của thư trên máy chủ.
 4. <<<<ảnh chụp màn hình Đã lỗi thời dưới đây – Vui lòng thay thế bằng trình xem UI>>>

Đọc mail POP3 trên nhiều máy tính

Lưu ý: Hầu hết các ISP có giới hạn kích cỡ trên hộp thư POP3 của bạn. Nếu bạn không xóa mục khỏi máy chủ, cuối cùng tài khoản của bạn sẽ vượt quá số tiền mà ISP của bạn phân bổ. Điều này có thể ngăn không cho nhận thêm thư và bạn có thể phát sinh thêm phí. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với ISP của bạn.

 

THÔNG TIN THAM KHẢO

Thông tin kiến thức cơ bản Mailserver tại: https://kb.pavietnam.vn/category/email-server/thong-tin-kien-thuc-co-ban-email-server
Đăng ký dịch vụ do P.A Việt Nam cung cấp tại: https://www.pavietnam.vn/
Tham khảo thông tin & bảng giá dịch vụ Mailserver tại: https://www.pavietnam.vn/vn/email-server.html
Tham khảo các Ưu đãi hiện có tại: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/
Facebook: https://www.facebook.com/pavietnam.com.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version