Đổi password user login Plesk 12

  • Tuesday 03/03/2020

Để đổi password trên Plesk (version 12 hoặc mới hơn), thực hiện theo các bước sau:

1. Login Plesk theo đường link: https://[tenmiencuaban]:8443
VD: Bạn đăng ký hosting theo tên miền pavietnam.demo và domain pavietnam.demo đã trỏ về IP của hosting thì link truy cập sẽ là https://pavietnam.demo:8443

 

2. Sau khi login thành công, click tiếp vào tên username login (trong VD là pavietnam.demo)
Sau đó click tiếp vào mục Edit Profile

 

3. Sau khi Click vào “Edit Profile” sẽ hiển thị giao diện như hình bên dưới.
Quý khách nhập mật khẩu mới vào 2 mục:
Password
Confirm Password
Sau đó Click OK

4. Sau khi Click OK, hiển thị “Profile was updated” như hình bên dưới là đã đổi mật khẩu thành công

Rate this post