Hướng dẫn đổi tên, eMail, đặt lại mật khẩu, thêm bí danh người dùng trên Google Workspace

  • Wednesday 15/02/2023

Hướng dẫn đổi tên, eMail, đặt lại mật khẩu, thêm bí danh người dùng trên Google Workspace

 

 

1.Thay đổi tên người dùng và eMail

Khi người dùng cần thay đổi Họ hoặc Tên, bạn có thể cập nhật thông tin tài khoản Google Workspace của họ theo đúng yêu cầu. Để thực hiện bạn hãy làm theo các bước sau:

  • Truy cập và đăng nhập vào trang Google Admin console tại https://admin.google.com/
  • Tại giao diện chính chọn Thư mục > Người dùng > chọn user bạn muốn thay đổi > Cập nhật người dùng

 

eMail

 

  • Tại đây, bạn có thể thay đổi lại Họ, Tên và eMail theo yêu cầu, chọn Cập Nhật Người Dùng để lưu lại các thay đổi.

 

 

 

2.Đặt lại mật khẩu người dùng

  • Tại giao diện Admin chọn Thư mục > Người dùng > chọn user bạn muốn đặt lại mật khẩu > Đặt lại mật khẩu

 

 

  • Chọn Tạo mật khẩu và nhập vào mật khẩu mới, bạn có thể bỏ chọn Yêu cầu người dùng thay đổi mật khẩu của họ khi đăng nhập nếu muốn giữ nguyên mật khẩu mới vừa tạo, chọn ĐẶT LẠI để lưu thay đổi.

 

 

Trường hợp bạn muốn hệ thống tự tạo mật khẩu ngẫu nhiên, hãy chọn mục Tự động tạo mật khẩu > ĐẶT LẠI

 

 

Bạn có thể chọn SAO CHÉP MẬT KHẨU và paste ra ngoài để lưu trữ nếu cần thiết.

 

 

Lưu ý: Nhập địa chỉ eMail bạn muốn gửi mật khẩu mới. Bạn nên dùng một địa chỉ khác với địa chỉ eMail Google Workspace của người dùng vì người này có thể đã quên mật khẩu cũ và không có quyền truy cập vào địa chỉ đó. Chọn Gửi bản sao cho chính tôi để hệ thống gửi thông tin cho chính tài khoản đó nếu cần thiết, chọn GỬI

 

 

3.Thêm bí danh (eMail thay thế, eMail alias)

eMail thay thế là 1 địa chỉ bí danh hay còn gọi là địa chỉ eMail phụ của địa chỉ eMail chính.
eMail thay thế sử dụng chung folder lưu trữ mail với địa chỉ eMail chính nên mail từ ngoài gửi vào địa chỉ eMail thay thế cũng sẽ vào hộp thư của địa chỉ eMail chính.

VD: Nhân viên A có địa chỉ eMail chính là : kt@pavietnam.vn và 1 địa chỉ eMail thay thế là kythuat@pavietnam.vn
Khi mail từ bên ngoài gửi vào địa chỉ kythuat@pavietnam.vn hệ thống sẽ phân phối mail vào thư mục của địa chỉ kt@pavietnam.vn.

  • Tại giao diện Admin chọn Thư mục > Người dùng > click chọn user bạn muốn thêm eMail thay thế

 

 

  • Chọn THÊM EMAIL THAY THẾ, bạn nhập vào các eMail thay thế cho eMail chính, chọn LƯU để hoàn tất.

 

 

Chúc bạn thực hiện thành công.

 

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Tham khảo các bài viết về Email Server khác tại https://kb.pavietnam.vn/category/email-server

 

5/5 - (1 bình chọn)
tên miền id.vn