Đồng bộ dữ liệu từ Github ( private mode) về hosting sử dụng control panel Plesk 12

  • Tuesday 03/11/2020

GitHub là gì?

GitHub là một dịch vụ nổi tiếng cung cấp kho lưu trữ mã nguồn Git cho các dự án phần mềm. Github có đầy đủ những tính năng của Git, ngoài ra nó còn bổ sung những tính năng về social để các developer tương tác với nhau.

  • Là công cụ giúp quản lý source code tổ chức theo dạng dữ liệu phân tán.
  • Giúp đồng bộ source code của team lên 1 server.
  • Hỗ trợ các thao tác kiểm tra source code trong quá trình làm việc (diff, check modifications, show history, merge source, …)

Gibhub cung cấp 2 chế độ: public và private.

Bài viết này sẽ hướng dẫn đồng bộ dữ liệu từ Github về hosting sử dụng control panel Plesk với Github Repository Private.

A. Đồng bộ dữ liệu từ Github Private Repository về hosting sử dụng Plesk 

 Hướng dẫn cấu hình đồng bộ dữ liệu từ Github Private Repository về hosting sử dụng Plesk 

Thực hiện lần lượt theo các bước sau.

1. Tạo private repository (nếu chưa có)

Trước hết, bạn cần có 1 repository đang cấu hình ở chế độ private.

Nếu chưa có thì cần tạo 1 private repository trên gibhub:

2. Login Plesk

Login Plesk theo đường link: https://[tenmiencuaban]:8443

VD: Bạn đăng ký hosting theo tên miền pavietnam.demo và domain pavietnam.demo đã trỏ về IP của hosting thì link truy cập sẽ là https://pavietnam.demo:8443

Đồng bộ dữ liệu từ Github

 

3. Cấu Hình Git trên Plesk

Sau khi login vào Plesk, tại mục “Website &Domains”, Click vào “Git”

 

Tại giao diệnGit Repository, chọn Remote git hosting like GitHub or BitBucket.

– Remote Git  Repository: nhập link truy cập GitHub Reposity cần đồng bộ theo giao thức SSH (cách lấy link SSH gibhub repository private xem mục B cuối bài viết này)

– Chế độ Deploy:

– Có 3 chế độ Deployed ( mục số 3 nhu hình bên dưới, Click vào “Automatically deployed” để thay đổi)
Automatically deployed (mặc định)
Manual deployment
No deployment

Tùy vào nhu cầu mà chọn chế độ cho phù hợp. Trong bài viết này sẽ chọn Automatically deployed (mặc định) để tự động deployed

– Chọn đường dẫn deploy (mục số 4 như hình bên dưới, mặc định là httpdocs, click vào httpdocs để thay đổi). Trong bài viết này sẽ chọn đường dẫn /httpdocs/private_git

Sau khi thực hiện các mục 1,2,3,4, Click OK, Plesk sẽ tạo ra SSH public key.
Add “SSH public key” này vao Github Profile Setting ( xem hướng dẫn tại mục C cuối bài viết này)
Sau đó, Click OK lần nữa để đồng bộ dữ liệu từ Github repository

 

Hình bên dưới là dữ liệu đã được đồng bộ thành công

4. Cập nhật dữ liệu mới.

Để cập nhật dữ liệu từ gibhub, trên Git Repository đã tạo trên Plesk, Click “Pull Updates”

Hình bên dưới là VD: khi tạo file mới (private_test_2.php) rồi click Pull Updates để cập nhật dữ liệu

 

B. Hướng dẫn phụ: Lấy link SSH từ Gibhub

Truy cập vào Repository cần lấy link SSH trên GitHub.

Tại mục  <>Code , click vào Code > SSH và copy link như hình sau:

C. Hướng dẫn phụ: Add SSH key vào tài khoản Github.

1. Vào giao diện Settings GitHub

Login vào tài khoản GitHub, click vào icon phía góc phải trên, chọn Settings hoặc sau khi login vào tài khoản GitHub, truy cập https://github.com/settings/profile

2. Thêm SSH keys mới trong Settings GitHub

Tại giao diện Settings, Click vào SSH and GPG keys > New SSH key

Tại giao diện SSH keys / Add new

Title: nhập tùy ý.

Key: nhập ssh public keys đã sinh trên server ( trên Plesk thì xem lại mục A bước 3 phía trên). Sau đó click Add SSH key. Github sẽ yêu cầu nhập lại password tài khoản GitHub.

Sau khi nhập lại password tài khoản GitHub, sẽ hiển thị SSH keys tương tự như sau là hoàn tất

Xem thêm các bài viết khác về windows hosting:
https://kb.pavietnam.vn/category/windows-hosting

Vui lòng tham khảo link sau để nhận được các thông tin khuyến mãi mới nhất từ Pavietnam
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Rate this post