Đường dẫn file log trên server sử dụng DirectAdmin

  • Tuesday 01/06/2021

Đường dẫn file log trên server sử dụng DirectAdmin

Log trên server có vai trò khá quan trọng trong việc thu thập thông tin để sữa chửa lỗi vận hành nếu xảy ra, cũng như theo dõi tình hình đang
diễn ra trong hệ thống. Đối với mỗi hệ thống Control Panel về Web Hosting khác nhau sẽ có những đường dẫn lưu trữ file log riêng khác nhau. Dưới đây là danh sách các file log quan trọng và phổ biến được sử dụng trên server DirectAdmin Control Panel.

1. Đường dẫn Log DirectAdmin:

/var/log/directadmin/error.log
/var/log/directadmin/errortaskq.log
/var/log/directadmin/system.log
/var/log/directadmin/security.log

2. Đường dẫn Log của web server Apache:

/var/log/httpd/error_log
/var/log/httpd/access_log
/var/log/httpd/suexec_log
/var/log/httpd/fpexec_log
/var/log/httpd/domains/domain.com.error.log
/var/log/httpd/domains/domain.com.log
/var/log/messages (generic errors)

3. Log dịch vụ FTP Proftpd:

/var/log/proftpd/access.log
/var/log/proftpd/auth.log
/var/log/messages (generic errors)

4. Đường dẫn Log dịch vụ FTP PureFTPd:

/var/log/pureftpd.log

5. Đường dẫn Log dịch vụ POP3/IMAP Dovecot and vm-pop3d:

/var/log/maillog
/var/log/messages

6. Đường dẫn Log dịch vụ DNS named (bind):

/var/log/messages

7. Đường dẫn Log dịch vụ mail SMTP exim:

/var/log/exim/mainlog
/var/log/exim/paniclog
/var/log/exim/processlog
/var/log/exim/rejectlog

(on FreeBSD, they have “exim_” in front of the filenames)

8. Đường dẫn Log dịch vụ database mysqld:

RedHat:
/var/lib/mysql/server.hostname.com.err

FreeBSD and Debian:
/usr/local/mysql/data/server.hostname.com.err

9. Đường dẫn Log crond:

Để xem nội dung file log có thể dùng lệnh:
less /var/log/filename

Với /var/log/filename là đường dẫn file log cần xem. Nếu file log có dung lượng lớn thì có thể dùng lệnh “tail”:
tail -n 30 /var/log/filename

Lệnh trên để xem nội dung 30 dòng cuối của file log /var/log/filename

Nếu server của bạn chưa có directadmin thì có thể tham khảo đăng ký license tại link https://www.pavietnam.vn/vn/direct-admin.html

Bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài viết về Directadmin tại đây

Tham khảo dịch vụ VPS – Server tại P.A Việt Nam
https://www.pavietnam.vn/vn/vps-server.html

Nhận nhiều thông tin khuyến mãi – ưu đãi tại P.A Việt Nam
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

4.6/5 - (114 bình chọn)