Các đường dẫn lưu file log các services sử dụng Cpanel

  • Friday 17/09/2021

Mô tả và giới thiệu các đường dẫn ghi log cpanel để bạn có thể tiện kiểm tra và theo dõi lại dịch vụ

File Log Cpanel

/usr/local/cpanel/logs/access_log Thông tin ghi nhận lại nhật ký truy cập , thao tác của người dùng trên giao diện cpanel
/var/cpanel/accounting.log Ghi nhận log tạo,suspend, unsuspend, xóa user
/usr/local/cpanel/logs/cpbackup Ghi nhận log liên quan đến chạy backup
/usr/local/cpanel/logs/cphulkd.log Ghi lại log brute force vào sever
/usr/local/cpanel/logs/dnsadmin_log Ghi lại cac request vào dnsadmin
/usr/local/cpanel/logs/queueprocd.log Ghi lại tiến trình chạy nền của cpanel
/usr/local/cpanel/logs/setupdbmap_log File ghi lại các hoạt động liên quan đến database của các user cpanel
/usr/local/cpanel/logs/easy/apache Chứa thông tin khi build easy apache
/usr/local/cpanel/logs/error_log Chứa thông tin lỗi được tạo ra của Cpanel và VHM
/var/log/cpanel-install.log Thông tin cài đặt Cpanel, VHM
/usr/local/cpanel/logs/license_log Ghi nhận thông tin cập nhật license và lỗi license
/usr/local/cpanel/logs/login_log Chứa thông tin đăng nhập vào cpanel, VHM
/var/cpanel/horde/log Chứa thông tin webmail horde
/var/cpanel/roundcube/log Chứa thông tin webmail roundcube
/var/cpanel/squirrelmail Chứa thông tin webmail squirrel
/usr/local/cpanel/logs/panic_log Chứa thông tin lỗi nghiêm trọng liên quan tài khoản cpanel
/var/log/chkservd.log Chứa thông tin trạng thái dịch vụ
/var/cpanel/bandwidth/{USERNAME} Lịch sử băng thông sử dụng của mỗi account
/usr/local/cpanel/logs/stats_log Chứa thống kê bằng thông cho toàn bộ account cpanel
/usr/local/cpanel/logs/cpdavd_error_log Chứa log lỗi liên quan chức năng thống kê dung lượng
/usr/local/cpanel/logs/safeapcherestart_log Ghi lại thông tin restart lại dịch vụ qua giao diện cpanel, VHM
/usr/local/apache/domlogs/{DOMAIN} Ghi nhận thông tin truy cập domain
/usr/local/apache/logs/suphp_log Ghi lại thông tin kiểm tra suphp
/usr/local/cpanel/logs/cphulkd_errors.log Ghi lại lỗi liên quan brute force protection
/var/lib/mysql/{SERVER_NAME}.err Log lỗi dịch vụ mysql
/var/log/slowqueries Log truy vấn chậm mysql
/var/cpanel/updatelogs/updated.{TIMESTAMP}.log Thông tin cập nhật cpanel
/var/cpanel/transfer_sessions Chứa thông tin các phiên chuyển đổi và khôi phục lại user.
/usr/local/cpanel/logs/api_tokens_log Thông tin ghi nhận kết nối api

 

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết khác liên quan cpanel tại đây

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hosting Phổ Thông
Hosting Chất Lượng Cao

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post