Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Email alias là gì ? Hướng dẫn cấu hình Email alias trên dịch vụ Email Pro

Email alias là gì ?

Email alias là 1 địa chỉ bí danh hay còn gọi là địa chỉ mail phụ của địa chỉ mail chính.
Email alias sử dụng chung folder lưu trữ mail với địa chỉ mail chính nên mail từ ngoài gửi vào địa chỉ email alias cũng sẽ vào hộp thư của địa chỉ mail chính.

VD: Nhân viên A có địa chỉ mail chính là : kt@pa.net.vn và 1 địa chỉ email alias là kttest@pa.net.vn
Khi mail từ bên ngoài gửi vào địa chỉ kttest@pa.net.vn hệ thống sẽ phân phối mail vào thư mục của địa chỉ kt@pa.net.vn.
Lưu ý đối với dịch vụ Email Pro thì tính năng email alias chỉ dùng để nhận mail, không dùng để login vào hệ thống hoặc gửi mail đi.

Hướng dẫn cấu hình email alias trên dịch vụ Email Pro:

01 – Login vào giao diện admin của Email Pro.
02 – Chọn mục Domains and Accounts, click tiếp vào tên miền như hình bên dưới:

03 – Chọn mục Users => chọn địa chỉ mail cần cấu hình:

04 – Chọn mục Aliases , nhập địa chỉ mail alias vào mục : Email addresses of alias accounts, chúng ta có thể cấu hình nhiều địa chỉ mail alias, mỗi địa chỉ mail là 1 dòng.
Cuối cùng nhấn Save Changes.

Xem thêm nhiều kiến thức về dịch vụ Email Server tại đây

PA cung cấp nhiều gói mail server phù hợp với nhu cầu của quý khách, vui lòng tham khảo tại link:

https://www.pavietnam.vn/vn/email-server.html

Truy cập vào đây để nhận được thông tin ưu đãi – khuyến mãi thường xuyên:

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version