Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Email giám sát nội dung mail của nhân viên và tài khoản quản trị mail khác nhau thế nào?

Hỏi: Khi Tôi muốn kiểm tra số lượng, nội dung thư đến và đi; Tôi có thể vào trang Quản trị để xem từng hộp thư của người dùng. Tại sao phải Ta lập thêm Email quản lý?

Đáp:

Hệ thống mail server chuyên nghiệp chúng tôi cung cấp đa phần cung cấp tài khoản quản trị và tài khoản này quý khách có thể xem mail của các email khác. Tuy nhiên không phải lúc nào Quý khách cũng vào xem liền, nếu người dùng xóa mail thì Quý khách vào để xem thì mail đó cũng mất rồi và không xem được nữa. Ví dụ người abc@domain gửi hoặc nhận mail cho 1 người ở bên ngoài vd xyz@yahoo.com. Sau đó họ xóa liền Quý khách vào quản trị mail sau 5 phút tất nhiên sẽ không thấy được vì mail đã bị xóa. Còn hình thức email quản lý  hiện tại  thì  admin@domain  luôn lưu trữ mail 1 bản, cho dù người dùng có xóa trên mail của họ thì trên mail admin@ vẫn còn để kiểm tra  khi cần 

Ngoài việc cấu hình giám sát nội dung mail, quý khách có thể sử dụng hình thức Email Archiving Tham khảo tại https://kb.pavietnam.vn/luu-tru-toan-bo-archive-mail-cpanel.html

 

P.A Việt Nam – Nhà cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp hàng đầu Việt Nam

Private Email

Email Server Pro

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Tham khảo các bài viết về Email Server khác tại https://kb.pavietnam.vn/category/email-server

 

Rate this post
Exit mobile version