Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Xem thông tin Email Source trên ứng dụng Outlook

Email Source – Cách xem thông tin này trên Outlook

Microsoft Outlook là một phần mềm quản lý thông tin cá nhân của Microsoft và là một phần của bộ ứng dụng Microsoft Office. Phần mềm này hiện hỗ trợ cho Window, Mac và các hệ điều hành dành cho điện thoại như Android, IOS và Windows Phone cùng với nền tảng trên trình duyệt.

 

1. Tổng quan – Email Source

Trong khi điều tra các vấn đề về Gửi email, hình ảnh bị hỏng, tệp đính kèm, bạn cần phải xem lại Tiêu đề email. Để xem nguồn email trong Outlook, nó yêu cầu một quy trình cụ thể để hiển thị Tiêu đề Internet.

Quy trình này khác nhau đối với cấu hình Outlook được cài đặt trên Windows và trên macOS.

2. Giải pháp – Email Source

** Windows

1. Mở ứng dụng Outlook và điều hướng đến thư mục cần thiết.

2. Bấm đúp vào email cần thiết để mở nó bên ngoài Reading Pane.

Email-Source-P.A

3. Nhấp vào File -> Propertie.

Email-Source-P.A

4. Sao chép nội dung Tiêu đề Internet và dán vào tài liệu trống (ví dụ: Notepad). Chia sẻ nó với sự hỗ trợ khi cần thiết.

Email-Source-P.A

** MacOS

1. Khởi chạy ứng dụng Outlook và tìm email cần thiết.

2. Nhấp chuột phải vào thư -> View Source

Email-Source-P.A

3. Sao chép nội dung và dán vào tài liệu. Chia sẻ tệp với sự hỗ trợ nếu cần.

Email-Source-P.A

3. Thông tin thêm – Email Source

Các email đã gửi sẽ không chứa các Tiêu đề dài dòng đầy đủ, so với các email đã nhận (thư mục Hộp thư đến). Kết quả đầu ra mẫu cho Email đã gửi:

Date: Mon, 17 Feb 2020 13:12:33 +0000
Subject: test4
X-User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0)
Gecko/20100101 Firefox/72.0
Message-ID: <1397188749-3051@mail.domain.com>
From: Vlad <vlad@domain.com>
To: John Doe <john@domain.com>
X-Priority: 3
Importance: Normal
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary=”=-AUp/aIJtE48spmyAMuUa”

 

THÔNG TIN THAM KHẢO

Thông tin kiến thức về Mailserver tại: https://kb.pavietnam.vn/category/email-server/thong-tin-kien-thuc-co-ban-email-server
Đăng ký dịch vụ do P.A Việt Nam cung cấp tại: https://www.pavietnam.vn/
Tham khảo thông tin & bảng giá dịch vụ Mailserver tại: https://www.pavietnam.vn/vn/email-server.html
Tham khảo các ưu đãi hiện có tại: https://pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/
Facebook: https://www.facebook.com/pavietnam.com.vn

Rate this post
Exit mobile version