EOL CentOS 6 – Easy to fix yum error

  • Wednesday 16/12/2020

Yum trên hệ điều hành Centos 6, bạn gặp phải error bên dưới (EOL)

removing mirrorlist with no valid mirrors: /var/cache/yum/x86_64/6/base/mirrorlist.txt
Error: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: base. Please verify its path and try again

Nguyên nhân: Đây là lỗi do Centos 6 đã bị xóa kho ứng dụng vì đã hết chu kỳ phát triển

Nguồn: https://wiki.centos.org/About/Product

Hướng dẫn xử lý khi gặp lỗi:

Bộ phận kỹ thuật P.A Việt Nam đã khởi tạo sẵn file thay thế cần thiết, Quý khách chỉ cần thực hiện các lệnh sau qua giao diện SSH

#mkdir /etc/yum.repos.d/old && mv /etc/yum.repos.d/* /etc/yum.repos.d/old

mv: cannot move /etc/yum.repos.d/old’ to a subdirectory of itself, /etc/yum.repos.d/old/old’

Trường hợp có cảnh báo trên, các bạn bỏ qua và tiếp tục với command sau


#curl http://smartbackup.superdata.vn/files/centos6-eol.repo --output /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
#yum clean all

Sau đó thực hiện check lại việc cài đặt, cập nhật qua yum install, update lần nữa để kiểm tra lại vấn đề này

Nếu trong quá trình thực hiện có khó khăn, vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ thêm.

Chúc Quý khách thành công.

Xem thêm các ưu đãi khác từ P.A Việt Nam : https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Xem thêm các hướng dẫn khác về dịch vụ VPS tại https://kb.pavietnam.vn/category/vps-dedicated-colocation

4.5/5 - (105 bình chọn)