CÁCH FIX LỖI DATASKQ CHIẾM NHIỀU TÀI NGUYÊN CỦA SERVER (100 % CPU HOẶC IO)

  • Wednesday 13/05/2020

Nếu Bạn thấy server chạy bị quá tải. Check lệnh top thấy “dataskq” load rất cao, chiếm hết CPU hoặc IO như hình dưới thì có thể làm theo hướng dẫn sau :

 

1)  Kiểm tra:

/var/log/directadmin/system.log

để xem nếu việc ghi lại log có đang được chạy hay không. Nếu log sử dụng tiếp tục được thêm vào nhật ký (log), Nếu không có lỗi đặc biệt phát sinh (có thể từ 1 user /  domain nào đó) log sẽ được lưu lại rất nhiều và chiếm hết tài nguyên của server.

2) Điều đầu tiên cần làm là chỉ cần yêu cầu các dataskq những gì nó đến. Để làm điều này, gõ:

killall -USR1 dataskq
tail -n 10 /var/log/directadmin/errortaskq.log

Điều này sẽ làm là đổ vị trí quá trình hiện hành dataskq chạy để các errortaskq.log.

Nếu đầu ra làm tài liệu tham khảo để Maildir cùng với một con đường, thì những gì nó có thể có nghĩa là con đường đề cập có chứa một hộp thư đến cỡ lớn. Kiểm tra hộp thư đó và xóa các tin nhắn, nếu người sử dụng email có vẻ không được xóa chúng.

Nếu đầu ra làm tài liệu tham khảo để brute_force hoặc một số tập tin có liên quan, thì nguyên nhân có thể là bằng dataskq nhai trên các bản ghi hệ thống với nhiều mục.
– Đầu tiên đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của DirectAdmin

– Kiểm tra:

cd / usr / local / DirectAdmin / dữ liệu / admin
ls -la brute_force *

Chúng tôi đang kiểm tra một tập tin lớn “brute_log_entries.list”. Nếu nó có vẻ là “lớn” (nói, hơn một meg kích thước), sau đó có thể làm chậm điều xuống. Bạn có thể xóa một cách an toàn “brute_log_entries.list”, vì nó không phải là một phần của đếm các Brute Force Monitor (BFM của) .. nó chỉ cho mục đích riêng của bạn, hiển thị cho bạn những gì mỗi cuộc tấn công được. DA sẽ lại tạo ra file này tự động.

– Nếu brute_log_entries.list contiues để phát triển và bạn muốn nó để giữ cho bản thân nhỏ hơn, hãy vào:
Quản trị Level -> Cài đặt quản trị và hạ thấp giá trị cho:
Rõ ràng không cố gắng đăng nhập từ ngày X log sau khi nhập cảnh được thực hiện. để cái gì đó khoảng 2 ngày.
Ngoài ra, tăng giá trị cho:
Thông báo cho quản trị viên sau khi một IP có thất bại đăng nhập X trên bất kỳ tài khoản.
Thông báo cho quản trị viên sau khi một người dùng có đăng nhập thất bại X từ bất kỳ IP. sẽ làm giảm số lượng bài làm vào tập tin brute_log_entries.list.

Tham khảo dịch vụ VPS https://www.pavietnam.vn/vn/vps-server.html

Xem thêm nhiều khuyến mãi và ưu đãi tại đây

4.6/5 - (71 bình chọn)