Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

[Fix] Lỗi Task Scheduler không hoạt động bị disable!

Lỗi Task Scheduler không hoạt động bị disable!

Task Scheduler sở hữu rất nhiều tính năng hữu ích cho hệ thống, trong đó có khả năng tự động hóa các tác vụ cần thiết hay những chương trình mà người dùng muốn trên Windows

Lỗi Task Scheduler service không hoạt động dẫn đến chạy nhiều ứng dụng không thành công,

 

Cách Xử lý Task Scheduler bị disable:

Chạy lệnh backup registry hiện có

REG EXPORT HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule %TEMP%\Schedule.reg
 Sau đó chạy lệnh edit trạng thái 
REG ADD HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule /F /V Start /T REG_DWORD /D 2

Hoàn tất tiến hành reboot server và tận hưởng thành quả, chúc bạn thành công.

Chúc Quý khách thành công.

Xem thêm các ưu đãi khác từ P.A Việt Nam : https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Xem thêm các hướng dẫn khác về dịch vụ VPS tại https://kb.pavietnam.vn/category/vps-dedicated-colocation

 
Rate this post
Exit mobile version