Fix transient licence check failure: incompatible version DirectAdmin trên CentOS 6

  • Wednesday 26/04/2023

Hiện Directadmin không còn hỗ trợ Centos 6.

Khi truy cập vào Directadmin gặp thông báo lỗi “transient license check failure: incompatible version, please upgrade DirectAdmin

Tuy nhiên, bạn vẫn muốn sử dụng Directadmin trên Centos thì bạn có thể sử dụng các lệnh

wget https://data.pavietnam.vn/directadmin_3eb92b2bee482dadfcfec4ee9916bf06283e4134_rhel6_amd64.tar.gz

tar xzf “/root/directadmin_3eb92b2bee482dadfcfec4ee9916bf06283e4134_rhel6_amd64.tar.gz” -C /usr/local/directadmin

/usr/local/directadmin/directadmin permissions || true
/usr/local/directadmin/scripts/update.sh
service directadmin restart

 

Sau đó kiểm tra lại truy cập vào Directadmin

 

Lưu ý: hiện centos 6 đã không được hỗ trợ (end-of-life) bạn cần sắp xếp nâng cấp hệ thống lên CentOS7 hoặc Almalinux 8, Rocky Linux 8…

Bạn có thể tham khảo thêm kiến thức về dich vụ Server tại đây

===================================================================================

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post