Gia hạn tên miền hết hạn thì bao nhiêu lâu tên miền sẽ được hoạt động trở lại?

  • Tuesday 01/06/2021

Khi P.A Việt Nam thực hiện gia hạn tên miền của Quý khách hoàn tất, thời gian hết hạn tên miền .VN sẽ tăng. Trạng thái hoạt động của tên miền sẽ được khôi phục trong thời gian 30 phút. Tuy nhiên việc hoạt động ổn định của tên miền cần tối đa là 24 giờ.

Rate this post