Hướng dẫn giải nén file định dạng tzst

  • Monday 27/03/2023

Bắt đầu từ Plesk Obsidian 18.0.40, nén GZIP được sử dụng trong các bản sao lưu Plesk đã được thay thế bằng nén ZSTD để cải thiện hiệu suất cho các hoạt động sao lưu và khôi phục, bài viết này sẽ hướng dẫn Quý khách giải nén file định dạng tzst trên máy tính hoặc server với hệ điều hành Linux

Đảm bảo server hoặc máy tính giải nén đã được cài đặt gói zstd

#yum install zstd
This system is receiving updates from CloudLinux Network server.
Last metadata expiration check: 5:45:35 ago on Mon 27 Mar 2023 03:47:01 AM +07.
Package zstd-1.4.4-1.el8.x86_64 is already installed.

Nếu chưa có, thì cài đặt theo command sau:

  • CentOS: yum install zstd -y
  • Ubuntu / Debian: apt get install zstd -y

1/ Tạo 1 thư mục mới để lưu trữ file backup sau khi được giải nén, bằng lệnh sau:
#mkdir /root/backup

2/ Tiếp tục nhập lệnh sau để giải nén file backup:
#tar -xvf /home/backup_pavietnam.tzst -C /root/backup/ --use-compress-program pzstd

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hosting Phổ Thông
Hosting Chất Lượng Cao

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Tham khảo thêm nhiều bài viết hay và hưu ích khác tại: https://kb.pavietnam.vn/

Rate this post