Giải thích các thông số trong LVE Manager

  • Friday 05/02/2021

LVE Manager cho phép những nhà cung cấp dịch vụ hosting kiểm soát được tài nguyên của Server tốt hơn, bao gồm các thông số về CPU, IO, RAM, Inodes, Entry Process. Nhà cung cấp cũng có thể hạn chế các Users đang lạm dụng tài nguyên và cung cấp cho khách hàng đúng những gì họ cần.

Với LVE Manager, nhà cung cấp có thể:
– Giới hạn tài nguyên cho người dùng, bao gồm cả Resellers và khách hàng cuối.
– Cho phép Resellers giới hạn tài nguyên cho khách hàng cuối.
– Giới hạn tài nguyên trên các Packages.
– Nhận biết được những Users nào sử dụng tài nguyên cao để có thể điều chỉnh và gợi ý cho User nâng cấp lên gói cao hơn.
– Nhận biết được những Users nào đang lạm dụng tài nguyên để có thể đưa ra hướng xử lý chính xác và tối ưu

 

Các thông số cụ thể trong LVE Manager:

1. SPEED (CPU):

Thông số Speed mặc định mà LVE Manager áp dụng cho các User sẽ là 100% tương đương với 1 core CPU.

Số core CPU mà khách hàng có thể sử dụng tối đa. Khi khách hàng sử dụng hết giới hạn đã được cung cấp, luồng xử lý của khách hàng sẽ bị chậm lại.

Việc giới hạn thông số Speed này là cực kỳ quan trọng trong việc ngăn chặn khả năng CPU bị cao đột biến, dẫn tới làm chậm server và xấu hơn nữa là treo server.

2. MEMORY (RAM):

Thông số Memory mặc định mà LVE Manager áp dụng cho các User sẽ là 1GB RAM.

Giới hạn số RAM cho mỗi khách hàng có thể sử dụng. Việc giới hạn thông số PMEM (Physical Memory) sẽ hạn chế được vấn đề server bị đầy bộ nhớ RAM, khiến server bị quá tải và dẫn đến quá trình sử dụng bị gián đoạn

3. IO (Input/Output):

Thông số IO mặc định mà LVE Manager áp dụng cho các User là 1024KB/s.

Giới hạn thông số IO là giới hạn mức sử dụng lượng dữ liệu của User tại một thời điểm (giới hạn băng thông ổ cứng). Khi User đạt tới mức giới hạn cho phép, các tiến trình sẽ được điều chỉnh lại cho hợp lý.

Vì trên môi trường dùng chung tài nguyên, tất cả User đều cần thực hiện đọc – ghi dữ liệu từ ổ cứng nên việc giới hạn thông số này là rất quan trọng, đảm bảo tốc độ đọc – ghi luôn công bằng giữa các User.

4. EP (Entry Processes)

Entry Processes là số lượng tiến trình kết nối tới website của User. Thông số EP sẽ được LVE Manager áp dụng mặc định cho user là 20.

Ví dụ khi người dùng truy cập vào một trang nào đó của website, đó là một Entry Process. Thông số này cũng được tính khi User thực hiện việc SSH tới gói hosting hay thực hiện các cron jobs. Khi thông số này đạt tới mức giới hạn cho phép, người dùng sẽ gặp lỗi 508 tuy nhiên lỗi này sẽ hết rất nhanh trừ khi website của User bị lỗi hoặc có quá nhiều người truy cập vào website tại cùng thời điểm.

5. NPROC (Number Of Processes)

Mặc định thông số NPROC sẽ được LVE Manager áp dụng cho User là 100.

Giới hạn số lượng tiến trình được thực hiện bởi account/website. Khi thông số này chạm tới mức giới hạn, các tiến trình tiếp theo sẽ không được xử lý cho đến khi tiến trình trước đó đã được xử lý hoàn tất.

6. INODES

Theo mặc định, LVE Manager sẽ áp dụng số lượng INODES cho User là 0 (không giới hạn).

Để dễ hiểu, số lượng inodes là số lượng files – folders mà User có. Giới hạn thông số inodes cũng tương đương với việc giới hạn các files – folders mà User có thể có.