Giải trình hóa đơn điện tử sai sót theo Thông tư 78

 • Tuesday 06/02/2024

Giải trình hóa đơn điện tử sai sót theo Thông tư 78

Người bán có trách nhiệm giải trình khi HĐĐT có sai sót theo thông tư 78/2021/TT-BTC (gọi tắt là Thông tư 78) quy định về hóa đơn điện tử (HĐĐT) có hiệu lực từ ngày 1/7/2022.

Ưu điểm:

Phương án giải trình có 1 ưu điểm không tác động đến số hóa đơn như phương án thay thế, điều chỉnh, hay hủy hóa đơn

Giải trình

1 Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 21/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử.
 • Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 21/12/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

2 Các trường hợp cần giải trình

 • Phát hiện sai sót trên hóa đơn điện tử đã xuất (không bao gồm trường hợp sai sót về mã số thuế).
 • “Trường hợp có sai sót về tên , địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế , các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn . Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04 / SS – HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này , trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế .”

3 Phương pháp giải trình

 • Tạo thông báo sai sót:
  • Sử dụng mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123.
  • Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn trong mẫu.
 • Ký chữ ký số và gởi cơ quan thuế:
  • Ký bằng chữ ký số trên mẫu thông báo sai sót.
  • Gởi mẫu thông báo sai sót lên CQT.

4 Một số trường hợp đặc biệt

 • Sai sót về tên, địa chỉ của người mua:
  • Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.
  • Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS – HĐĐT Phụ lục IA.
 • Hóa đơn điện tử bị hủy do lỗi của nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử:
  • Nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thông báo cho người bán và cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn.
  • Người bán không phải lập tờ khai giải trình.

5 Ví dụ về trường hợp cần giải trình

 • Công ty A xuất hóa đơn điện tử cho Công ty B nhưng ghi sai tên Công ty B.
  • Công ty A thông báo cho Công ty B về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.
  • Công ty A lập tờ khai giải trình và nộp cho cơ quan thuế.

Kết Luận:

 • Giải trình là một phần quan trọng trong việc quản lý hóa đơn điện tử.
 • Việc giải trình đúng quy định sẽ giúp đảm bảo tính hợp pháp của hóa đơn và tránh các rủi ro về thuế.

Quý khách có thể tham khảo thêm về các bài viết về hóa đơn điện tử tại đây

P.A Việt Nam cung cấp dịch vụ Hóa Đơn Điện Tử CHỈ TRONG 30S NHANH CHÓNG | TIẾT KIỆM | AN TOÀN

https://hoadon30s.vn/

5/5 - (1 bình chọn)