Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Quản lý Giao diện – Bài 2: Khái niệm và thao tác Đoạn, Cột, Widget

I. Khái niệm

– Đoạn: là phần bao hàm lớn nhất, được đánh dấu để nhận biết bằng khung viền màu xanh dương. Đoạn sẽ chứa các thành phần bên trong là các cột, các widget. Đoạn sẽ có các cài đặt riêng như Giao diện, Sao chép đoạn, Xóa đoạn, Thiết lập.

Ảnh minh họa Đoạn:

– Cột: là phần con của đoạn, được đánh dấu để nhận biết bằng khung viền màu cam. Cột sẽ chứa thành phần của các widget.

Ảnh minh họa Cột:

– Widget: là thành phần nhỏ nhất trong cột. Widget là các thành phần chi tiết của website cho phép diễn tả tiêu đề, đoạn văn, ngôn ngữ, các biểu tượng, kí hiệu, v.v… để trình bày cho 1 trang web. Widget là linh hồn của toàn trang web.

Ảnh minh họa Widget:

II. Thao tác các thành phần

1. Thêm Đoạn

Để thêm 1 đoạn, Quý khách chọn 1 vị trí đã có dữ liệu đoạn (thường là vị trí đầu trang, chỗ đã có các thành phần theo giao diện ban đầu như menu, header, v.v..) sẽ thấy 1 nút “Thêm đoạn”, Quý khách click nút này sẽ được 1 đoạn mới. Mặc định đoạn mới sau khi thêm luôn có vị trí kế đoạn mà Quý khách đã chọn ban đầu khi click nút “Thêm đoạn”.

Để thao tác vùng Đoạn, Quý khách chọn thẻ có tên Đoạn hoặc mở Danh sách Đoạn, cột, chọn 1 đoạn tương ứng vùng cần thao tác. Đoạn sẽ có các menu ngữ cảnh là: Giao diện, Sao chép, Xóa, Thiết lập.

Tham khảo Chi tiết Đoạn.

Minh họa cách Thêm Đoạn:

2. Thêm Cột

Để có Cột, Quý khách sẽ làm thao tác Thêm đoạn như phần 1. Thêm đoạn. Sau khi đã có đoạn, mặc định trong Đoạn sẽ có 1 Cột duy nhất. Để chọn đúng Cột cần thao tác ta chọn vào thẻ Cột 1 hoặc chọn 1 vùng trong Đoạn để thấy được khung viền bao màu cam (ký hiệu của Cột). Sau khi đã chọn đúng vùng Cột, Quý khách thấy các nút thao tác: Giao diện, Thêm Widget, Trái, Phải.

Tham khảo Chi tiết Cột.

3. Thêm Widget

Để thêm 1 widget trong Cột (widget chỉ thêm được trong Cột), Quý khách chọn vùng Cột cần thao tác, chọn menu ngữ cảnh Thêm Widget để hiện Menu Widget và chọn Widget tùy theo mục đích trình bày của Quý khách.

Trên đây là Khái niệm và thao tác đoạn, cột, Widget để giúp Quý khách hiểu rõ hơn.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của P.A Việt Nam!

 

Bài viết tham khảo:

Giao diện – Bài 1: Tổng quan chung

Giao diện – Bài 5: Danh sách các Widget hỗ trợ giao diện Web30s

P.A Việt Nam – Web30s

Rate this post
Exit mobile version