Giao diện chat của nhân viên

  • Tuesday 14/11/2017

Nhân viên sẽ đăng nhập vào livechat để hỗ trợ khách truy cập web bằng cách truy cập vào link sau:
https://livechat.pavietnam.vn . Sau khi nhập username và mật khẩu sẽ vào giao diện như hình dưới  

1. hiển thị danh sách các khách hàng đang cần hỗ trợ, đây là danh sách các khách hàng đang yêu cầu chat trên website. Click vào nút “Chat Ngay” để bắt đầu chat

2. Danh sách các khách hàng đang truy cập website. Khách hàng không yêu cầu chat, tuy nhiên nhân viên có thể chủ động mời khách chat bằng cách click vào nút “Hỗ trợ ngay”

 

Giao diện khi chat với khách hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cập nhật thông tin khách hàng và  ghi chú : trong quá trình chat, có thể thêm các thông tin về khách hàng như email, sđt, địa chỉ… và thêm ghi chú để tổng hợp lại các ý quan trong. Ghi chú có thể xem lại trong quá trình chat  hoặc xem tại “lịch sử chat”

2. Thu nhỏ cửa sổ chat

3. Chặn người chat : sử dụng khi bị ai đó cố tình làm phiền, sử dụng chặn người chát sẽ chặn người đó trong vòng 30 phút