Giới hạn kết nối đối với phần mềm FileZilla

  • Monday 08/06/2020

Bài viết này nhằm mục đích hướng dẫn giới hạn kết nối đối với phần mềm FileZilla khi upload dữ liệu lên hosting để không bị chặn kết nối FTP vào hosting

Nguyên nhân

Đối với các nhà cung cấp dịch vụ hosting đều có giới hạn số lượng kết nối nhất định vào hosting thông qua FTP để đảm bảo về mặt hệ thống và sẽ thường chặn các IP có quá nhiều kết nối vào hosting.

Khắc phục số lượng kết nối trên FileZilla

Bước 1: mở FileZilla trên máy tính cá nhân

Bước 2: vào File => Site Manager

Bước 3: Nhập thông tin cần thiết để kết nối FTP ở tab general

Bước 4: Chuyển sang tab Transfer Setting check vào Limit number…

Lưu ý: ở ô nhập bên dưới nên để là 1

Sau cùng chọn connect và điền mật khẩu để kết nối FTP

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hosting Phổ Thông
Hosting Chất Lượng Cao

Rate this post