Giới thiệu tổng quan và một số quy định về tên miền Tiếng Việt

 • Sunday 09/04/2017

Đăng ký tên miền Tiếng Việt nhanh chóng tại Nhà Đăng ký P.A Việt Nam

Tên miền Tiếng Việt nằm trong hệ thống tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, thuộc hệ thống tên miền đa ngữ IDNS đã được quốc tế công nhận, là xu thế phát triển của công nghiệp nội dung Internet. Phát triển ứng dụng tên miền tiếng Việt trên Internet là một chủ trương của Nhà nước dành cho các thế hệ người Việt trong và ngoài nước hôm nay và mai sau. Trong đó các ký tự tạo nên tên miền là các ký tự được quy định trong bảng mã tiếng Việt.

I. Giới thiệu tổng quan về tên miền tiếng Việt

Định nghĩa:

Tên miền tiếng Việt nằm trong hệ thống tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” trong đó các ký tự tạo nên tên miền là các ký tự được quy định trong bảng mã tiếng Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 và các ký tự nằm trong bảng mã mở rộng của tiếng Việt theo tiêu chuẩn trên. Việc đăng ký, sử dụng tên miền tiếng Việt bổ sung thêm nhiều lựa chọn, thay thế cho địa chỉ Website truyền thống chỉ chấp nhận những ký tự Latin thông thường.

Ví dụ: thủđô.vn, chínhphủ.vn …

Như vậy, rất nhiều tên miền mặc dầu có ý nghĩa trong tiếng Việt nhưng không được coi là tên miền tiếng Việt như: hoalan.vn; hoasen.vn, conngoan.vn, v.v…

Cấu trúc:

 • Tên miền tiếng Việt được phát triển theo cấu trúc tên miền cấp 2 (trực tiếp sau “.vn“).
 • VNNIC không phát triển tên miền tiếng Việt dưới các đuôi tên miền cấp 2 dùng chung như .com.vn, .net.vn, …

   Lợi  ích của tên miền tiếng Việt

  1. Tên miền đăng ký được pháp luật bảo vệ.
  2. Tên miền được tất cả các trình duyệt thông dụng như IE, Firefox, Chrome, Safari, … hỗ trợ theo chuẩn quốc tế. Được sử dụng đầy đủ các chức năng như các tên miền thông thường khác.
  3. Tên miền tiếng Việt rõ nghĩa, tránh được những cách hiểu mập mờ. Nhờ đó, người sử dụng có thể bảo vệ được thương hiệu của mình chính xác theo ngôn ngữ Tiếng Việt trên Internet.

  II. Chính sách quản lý về tên miền tiếng Việt

  Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

  Ngày 18/8/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Việt Nam (thay thế Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24-12-2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông “Hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet”). Thông tư bao gồm các quy định mới, thể hiện quan điểm ”mở” trong chính sách về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, khuyến khích và thúc đẩy tên miền, địa chỉ Internet Việt Nam phát triển.

  III. Quy định về việc đăng ký sử dụng tên miền tiếng Việt (TMTV)

  • Tên miền đăng ký phải tuân thủ theo quy định của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
  • Chủ thể chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin cung cấp khi đăng ký trực tuyến và nội dung đăng tải trên Website TMTV.
  • Các chủ thể không được sử dụng những nội dung sau đây trong tên miền tiếng Việt đăng ký:
   • Nội dung đi ngược lại với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm hại đến an ninh quốc gia hoặc xâm hại đến toàn vẹn lãnh thổ, xâm hại đến truyền thống và lợi ích đất nước.
   • Nội dung xúi giục bạo loạn hoặc gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, xâm hại đến sự đoàn kết các dân tộc, vi phạm chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan.
   • Nội dung gây tin đồn nhằm xâm hại đến trật tự xã hội hoặc ổn định xã hội.
   • Nội dung tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực; xúc phạm, phỉ báng người khác hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác.
   • Những nội dung khác bị pháp luật cấm.
  • Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước chỉ dành cho tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước. Tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước có trách nhiệm đăng ký giữ chỗ với Trung tâm Internet Việt Nam để bảo vệ. Tổ chức, cá nhân khác không phải là đối tượng nêu trên không được đăng ký, sử dụng các tên miền này.

  IV. Một số quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền tiếng Việt (TMTV)

  • Áp dụng quy định sử dụng giống tên miền .VN tại https://www.pavietnam.vn/vn/quy-dinh-su-dung-ten-mien-vn.html
  • Việc quản lý, sử dụng tên miền tiếng Việt phải tuân thủ theo quy định của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet và các quy định về quản lý, sử dụng TMTV do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) ban hành.
  • Chủ thể tên miền có trách nhiệm quản lý hoạt động của TMTV do mình đăng ký và phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào về việc đăng ký sử dụng tên miền của mình do quản lý lỏng lẻo gây ra.
  • Chủ thể đăng ký TMTV sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin cung cấp trong tất cả các trường thông tin. Trường hợp tên miền vi phạm hoặc không tuân thủ quy định về việc đăng ký sử dụng TMTV sẽ thu hồi và xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
  • Trong quá trình sử dụng, khi có thay đổi thông tin về tên miền thì chủ thể làm việc nhà đăng ký cập nhật thông tin theo quy định.
  • Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước chỉ dành cho tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước. Tổ chức, cá nhân khác không phải là đối tượng nêu trên không được đăng ký, sử dụng các tên miền này.
  • Chủ thể cam kết đăng ký các tên miền cấp dưới (subdomain) nghiêm túc, hợp lệ, không có các cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Trong trường hợp vi phạm, tên miền tiếng Việt gốc tương ứng sẽ bị thu hồi.
  Rate this post