Giới thiệu về file fstab trên linux

 • Monday 19/06/2023

fstab

1. Sơ lược về file fstab trên linux

Fstab – static information about the file system

File fstab chứa thông tin về các file systems đang được sử dụng trên hệ thống. Trong file fstab, thứ tự các record rất quan trọng vì các lệnh khác như fsck, mount và umount sử dụng file này để thực hiện công việc được yêu cầu theo trình tự.

Lưu ý: file fstab sẽ được kiểm tra trong quá trình boot OS, khi điều chỉnh file fstab trực tiếp xảy ra lỗi chính tả (syntax), trong lần boot tiếp theo sẽ được đưa vào chế độ recovery vì không thể thực hiện quá trình mount partition được định nghĩa trong file này.

fstab (1)

2. Các thông số và thành phần record trong file fstab

Các record trong file fstab gồm 6 trường.

 • Trường thứ 1 (fs_spec):
  • Trường miêu tả thiết bị, remote file system, file system image được sử dụng để mount hoặc tạo swap trên thiết bị.
 • Trường thứ 2 (fs_file):
  • Miêu tả vị trí mount của thiết bị hoặc file system miêu tả ở trường 1 (fs_spec), với swapfile trường 2 (fs_file) sẽ được định nghĩa với giá trị ‘none’.
 • Trường thứ 3 (fs_vfstype):
  • Miêu tả định dạng của file system. Trên linux hỗ trợ các định dạng file system như: ext4, xfs, btrfs, f2fs, vfat, ntfs, hfsplus, tmpfs, sysfs, proc, iso9660, udf, squashfs, nfs, cifs,…
  • Với record swap, trường fs_vfstype sẽ được ghi với giá trị là swap.
 • Trường thứ 4 (fs_mntops):
  • Miêu tả tùy chọn mount của partition chỉ định tại trường 1 (fs_spec).
  • Các tùy chọn được ngăn cách bởi dấu `,`.
  • Một số giá trị thường sử dụng trong trường này:
   • Default: default sẽ bao gồm rw, suid, exec, auto, nouser, async.
   • Noauto: không kiểm tra và mount khi dùng lệnh mount -a.
   • User: cho phép user thực hiện mount.
   • Owner: cho phép chủ thiết bị, partition thực hiện mount.
   • Nofail: không report lỗi khi partition không tồn tại.
  • Trường thứ 5 (fs_fred):
   • Trường này dùng bởi lệnh dump, chỉ ra filesystems trong record này có được dump khi sử dụng lệnh dump hay không. Định nghĩa bằng các giá trị boolean (0 hoặc 1), mặc định sẽ là 0.
  • Trường thứ 6 (fs_passno):
   • Trường này dùng bởi lệnh fsck, định nghĩa thứ tự fsck kiểm tra các filesystem trong quá trình boot, mặc định sẽ là 0 (không kiểm tra). Filesystem root nên được định nghĩa với giá trị là 1 và các filesystem còn lại nên được định nghĩa với giá trị là 2.

=============================

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting, các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hosting Phổ Thông
Hosting Chất Lượng Cao

WordPress Hosting phổ thông
WordPress Hosting chất lượng cao
WordPress VIP

Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

 

Rate this post