Giới thiệu về Jump server

  • Saturday 17/09/2022

Jump server là một máy chủ trung gian hoặc 1 cổng SSH truy cập mạng từ xa, thông qua kết nối này có thể thao tác với máy chủ khác trong một vùng bảo mật khác nhau.

Jump server

Danh sách Jump server động

Cách đơn giản nhất để kết nối đến máy chủ đích thông qua máy chủ nhảy là sử dụng  -J trong command ssh

#ssh -J jumphost servertarget

Nếu tên người dùng hoặc cổng ssh trên các máy khác nhau, trên thiết bị cuối chỉ định user và port theo command sau:

#ssh -J username@jumphost:port username@servertarget:port

Với nhiều danh sách Jumhost , cú pháp tương tự để thực hiện các bước nhảy qua nhiều máy chủ.

$ ssh -J username@jumphost1:port,username@jumphost2:port username@servertarget:port

Jump server tĩnh

Để thiết lập bạn cần  thêm ‘định tuyến’ jumphost tĩnh sau trong tệp config ssh ~/.ssh/config và chỉ định bí danh máy chủ lưu trữ.

#nano ~/.ssh/config

### Khai báo tên jumphost cần truy cập trực tiếp
Host jump1
HostName jump1.abc.com

### Máy chủ đích cần kết nối
Host sever1
HostName sever1.example.org
ProxyJump jump1

Bây giờ bạn có thể kết nối với một máy chủ mục tiêu thông qua một máy chủ nhảy như sau:

#ssh -J jump1 sever1

 

Trên đây là 1 vài thông tin hướng dẫn về cách truy cập máy chủ bằng Jump Host từ xa để lấy dữ liệu nhanh nhất. Chúc bạn thành công.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết ssh bằng key tại đây

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)