Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Giới thiệu về tệp dữ liệu Outlook (.pst and .ost)

Khi bạn thêm tài khoản email vào Outlook, một bản sao cục bộ sẽ được lưu trữ trên máy tính của bạn, được gọi là tệp dữ liệu Outlook. Tính năng này cho phép bạn truy cập các email, lịch, danh bạ và tác vụ đã tải xuống hoặc đã đồng bộ trước đó của mình mà không cần kết nối internet.

Tệp Dữ liệu Outlook (.pst)

Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) chứa mail và các mục Outlook khác và nó được lưu trong máy tính của bạn. Tài khoản POP — là loại tài khoản phổ biến mà bạn có thể tạo khi thêm tài khoản email từ một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) – tải xuống tất cả các thư email từ máy chủ thư của bạn và lưu chúng trên máy tính của bạn.

Lưu ý: trong Outlook 2013 và các phiên bản cũ hơn, tài khoản IMAP cũng sử dụng tệp dữ liệu Outlook (. PST). Trong Outlook 2016 và Outlook cho Microsoft 365, tài khoản IMAP sử dụng các tệp dữ liệu Outlook ngoại tuyến (OST).

Bạn cũng có thể sử dụng tệp dữ liệu Outlook (.PST) để sao lưu hoặc xuất các mục từ bất kỳ loại tài khoản email nào. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu thư email, bạn có thể tham khảo tại đây.

Lưu ý: bạn không thể import từ tệp dữ liệu Outlook ngoại tuyến (.OST).

Vì các tệp này được lưu trên máy tính của bạn nên nó không bị giới hạn kích thước hộp thư trên máy chủ email. Khi di chuyển tệp dữ liệu Outlook (.pst) trên máy tính, bạn có thể giải phóng không gian lưu trữ trong hộp thư trên máy chủ thư.

Khi thư hoặc các mục Outlook khác được lưu trong Tệp Dữ liệu Outlook (.pst), các mục này chỉ có sẵn trên máy tính nơi tệp được lưu.

Tệp Dữ liệu Outlook ngoại tuyến (.ost)

Hầu hết các loại tài khoản khác, chẳng hạn như các tài khoản IMAP, tài khoản Exchange, Outlook.com, …. sử dụng tệp dữ liệu Outlook ngoại tuyến (. OST) để lưu trữ một bản sao được đồng bộ hóa thông tin hộp thư trên máy tính cục bộ của bạn. Khi kết nối của bạn với máy chủ thư bị gián đoạn, chẳng hạn như khi bạn đang trên máy bay mà không có Wi-Fi hoặc nếu kết nối internet của bạn bị ngắt, bạn vẫn có thể truy cập tất cả email, dữ liệu lịch, danh bạ và tác vụ đã được tải xuống trước đó. Bạn có thể đọc và soạn tin nhắn, tạo cuộc hẹn và thêm số liên lạc. Tuy nhiên, tin nhắn email của bạn sẽ không được gửi đi và sẽ không có tin nhắn mới nào được tải xuống cho đến khi kết nối internet của bạn được khôi phục.

Khi kết nối được khôi phục, các thay đổi sẽ tự động được đồng bộ hóa và các thư mục và mục trên máy chủ và trên máy tính của bạn giống hệt nhau.

Vị trí của tệp dữ liệu Outlook

Cách nhanh nhất để mở thư mục lưu các Tệp Dữ liệu Outlook (.pst và .ost) của bạn là thực hiện như sau:

  1. Ở Outlook, chọn File.
  2. Chọn Account settings => Account settings
  3. Chọn tab Data files => chọn tài khoản cần kiểm tra => chọn Open file location.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Rate this post
Exit mobile version