Git Version Control – Easy to sync data from Github to cPanel hosting

  • Saturday 19/09/2020

Ở bài viết này, kỹ thuật sẽ hướng dẫn Quý khách thực hiện đồng bộ dữ liệu từ Github về cPanel với Git Version Control

Trước tiên, Quý khách cần khởi tạo tài khoản Github, khởi tạo 1 Repo như sau và đặt ở chế độ Public > Create Repository

Sau đó, Quý khách vào cPanel hosting chọn mục Git Version Control > Create

Bật Clone a Repository và khai báo thông tin > Create

Clone URL: liên kết truy cập trực tiếp vào repo mà ban đầu Quý khách khởi tạo, đường dẫn thường sẽ có định dạng

https://github.com/user/repo_folder

Repository Path: đường dẫn chứa tại hosting cPanel

Repository Name: đặt tên cho Repo hoặc để mặc định.

Khởi tạo hoàn tất sẽ có dạng như sau, chọn Manage để quản lý

Thực hiện đồng bộ dữ liệu từ Github repo về hosting cPanel

Trước tiên, khởi tạo 1 file trên repo liên quan, ở đây kỹ thuật khởi tạo file test_download.txt

Sau khi chọn Manage tại mục Repo được khởi tạo, ở phần Basic Information, các bạn chọn Branch, thường là master sau đó Update để đồng bộ dữ liệu tức file test_download_file.txt từ Repo liên quan tài khoản Github mà phía trên có khởi tạo.

Kết quả sau khi thực hiện

Kiểm tra lại đường dẫn Repository Path đã download file thành công.

Chúc Quý khách thành công.

 

Xem thêm các ưu đãi khác từ P.A Việt Nam : https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Xem thêm các hướng dẫn khác trên cPanel : https://kb.pavietnam.vn/category/linux-hosting/whm-cpanel

4.5/5 - (140 bình chọn)