Giúp công cụ tìm kiếm hiểu được nội dung với 4 bước

 • Wednesday 15/05/2024

Hướng dẫn giúp công cụ tìm kiếm hiểu được nội dung của bạn với 4 bước

Khi xây dựng trang web, có lẽ bạn đã cố gắng tìm cách giúp người dùng dễ dàng tìm ra và khám phá nội dung của bạn. Công cụ tìm kiếm chính là một trong những người dùng đó, giúp mọi người phát hiện ra nội dung của bạn. SEO (viết tắt của tối ưu hoá cho công cụ tìm kiếm) có nghĩa là giúp công cụ tìm kiếm hiểu được nội dung của bạn, đồng thời giúp người dùng tìm thấy trang web của bạn và đưa ra quyết định về việc có nên truy cập trang web của bạn thông qua một công cụ tìm kiếm hay không.

Hôm nay P.A Việt nam sẽ hướng dẫn các bạn giúp công cụ tìm kiếm hiểu được nội dung của bạn.

1. Thẻ meta không có phần mô tả

Phần tử cung cấp thông tin tóm tắt về nội dung của một trang mà công cụ tìm kiếm đưa vào kết quả tìm kiếm. Nội dung mô tả meta chất lượng cao và độc đáo sẽ giúp trang của bạn xuất hiện phù hợp hơn và có thể tăng lưu lượng truy cập qua kết quả tìm kiếm.

Cách kiểm tra nội dung mô tả meta Lighthouse không thành công

Lighthouse gắn cờ các trang không có nội dung mô tả meta:

cong-cu-tim-kiem

Quá trình kiểm tra sẽ không thành công nếu:

 • Trang của bạn chưa có phần tử .
 • Thuộc tính content của phần tử bị trống.

Lighthouse không đánh giá chất lượng nội dung mô tả của bạn.

Lưu ý:

Mỗi bài kiểm tra SEO có trọng số như nhau trong Điểm SEO của Lighthouse, ngoại trừ bài kiểm tra Dữ liệu có cấu trúc hợp lệ theo cách thủ công tại đây: https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/seo/structured-data?hl=vi

Tìm hiểu thêm trong Hướng dẫn chấm điểm của Lighthouse tại đây:https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/performance/performance-scoring?hl=vi

Cách thêm nội dung mô tả meta

Hãy thêm phần tử vào của mỗi trang:

name=”description” content=”Put your description here.”>

Nếu thích hợp, hãy cung cấp những dữ kiện được gắn thẻ rõ ràng trong phần mô tả. Ví dụ:

name=”description” content=”Author: A.N. Author,
Illustrator: P. Picture, Category: Books, Price: $17.99,
Length: 784 pages”>

Các phương pháp hay nhất về phần mô tả meta

 • Sử dụng một nội dung mô tả riêng biệt cho mỗi trang.
 • Tạo mô tả rõ ràng và súc tích. Tránh các mô tả mơ hồ như “Nhà riêng”.
 • Tránh nhồi nhét từ khoá. Việc này không giúp ích cho người dùng và các công cụ tìm kiếm có thể đánh dấu trang này là nội dung rác.
 • Nội dung mô tả không nhất thiết phải là các câu hoàn chỉnh; chúng có thể chứa dữ liệu có cấu trúc.

Sau đây là ví dụ về nội dung mô tả phù hợp và không phù hợp:

Không nên

name=”description” content=”A donut recipe.”>
Quá mơ hồ.

Nên

name=”description”
content=”Mary’s simple recipe for maple bacon donuts
makes a sticky, sweet treat with just a hint
of salt that you’ll keep coming back for.”>

Nội dung mô tả ngắn gọn nhưng súc tích.

Hãy xem trang Tạo tiêu đề và đoạn trích phù hợp trong kết quả tìm kiếm của Google để biết thêm mẹo tại đây: https://developers.google.com/search/docs/appearance/title-link?hl=vi&visit_id=638497998005946703-2161924691&rd=1#1

2. Đường liên kết không có văn bản mô tả

Văn bản liên kết là từ hoặc cụm từ có thể nhấp vào trong một siêu liên kết. Khi văn bản liên kết truyền tải rõ ràng mục tiêu của một siêu liên kết, cả người dùng và công cụ tìm kiếm đều có thể dễ dàng hiểu nội dung của bạn và mối quan hệ giữa nội dung và các trang khác.

Cách tính năng kiểm tra văn bản liên kết Lighthouse không thành công

Lighthouse sẽ gắn cờ các đường liên kết không có văn bản mô tả:

cong-cu-tim-kiem01

Lighthouse gắn cờ văn bản liên kết chung sau:

 • click here
 • click this
 • go
 • here
 • this
 • start
 • right here
 • more
 • learn more

Lưu ý: Mỗi bài kiểm tra SEO sẽ có trọng số như nhau trong Điểm SEO của Lighthouse, ngoại trừ bài kiểm tra Dữ liệu có cấu trúc hợp lệ theo cách thủ công. Tìm hiểu thêm trong Hướng dẫn chấm điểm của Lighthouse.

Cách thêm văn bản đường liên kết mang tính mô tả

Thay thế các cụm từ chung chung như “nhấp vào đây” và “tìm hiểu thêm” bằng nội dung mô tả cụ thể. Nói chung, hãy viết văn bản liên kết cho biết rõ loại nội dung mà người dùng sẽ nhận được nếu họ nhấp vào siêu liên kết.

<p>To see all of our basketball videos, <a href=”videos.html”>click here</a>.</p>
Không nên
Lựa chọn “Nhấp vào đây” không cho biết nơi siêu liên kết sẽ đưa người dùng đến đâu.

<p>Check out all of our <a href=”videos.html”>basketball videos</a>.</p>
Nên
“Video bóng rổ” truyền tải rõ ràng rằng siêu liên kết này sẽ đưa người dùng đến một trang video.

Lưu ý: Thông thường, bạn cần sửa câu xung quanh để văn bản liên kết mang tính mô tả.

Các phương pháp hay nhất về văn bản liên kết

Bám sát chủ đề. Không sử dụng văn bản liên kết không liên quan đến nội dung của trang.

Không sử dụng URL của trang làm nội dung mô tả liên kết trừ phi bạn có lý do chính đáng để làm như vậy, chẳng hạn như tham chiếu đến địa chỉ mới của một trang web.

Mô tả ngắn gọn. Bạn nên nhập một vài từ hoặc cụm từ ngắn.

Bạn cũng nên chú ý đến các đường liên kết nội bộ. Việc cải thiện chất lượng của các đường liên kết nội bộ có thể giúp cả người dùng và công cụ tìm kiếm khám phá trang web của bạn dễ dàng hơn.

Xem phần Sử dụng đường liên kết một cách hợp lý tại đây: https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/seo-starter-guide?hl=vi&visit_id=638497998455230937-2448281827&rd=1#uselinkswisely

Và Cẩm nang Tối ưu hoá cho công cụ tìm kiếm (SEO) của Google để biết thêm các mẹo tại đây: https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/seo-starter-guide?hl=vi&visit_id=638497999254611975-2287868081&rd=1

3. Thẻ hreflang hợp không hợp lệ

Có nhiều trang web cung cấp nhiều phiên bản của một trang dựa trên ngôn ngữ hoặc khu vực của người dùng. Đường liên kết hreflang cho công cụ tìm kiếm biết URL của mọi phiên bản của một trang để công cụ tìm kiếm có thể hiển thị đúng phiên bản cho từng ngôn ngữ hoặc khu vực.

Cách quy trình kiểm tra Lighthouse hreflang không thành công

Lighthouse gắn cờ đường liên kết hreflang không chính xác:

cong-cu-tim-kiem02

Lighthouse kiểm tra các đường liên kết hreflang trong head của trang và trong các tiêu đề phản hồi của trang.

Sau đó, Lighthouse sẽ kiểm tra mã ngôn ngữ hợp lệ trong các đường liên kết hreflang. Lighthouse báo cáo mọi đường liên kết hreflang có mã ngôn ngữ không hợp lệ.

Lighthouse không kiểm tra mã vùng hoặc sơ đồ trang web của bạn.

Lưu ý: Mỗi bài kiểm tra SEO có trọng số như nhau trong Điểm SEO của Lighthouse, ngoại trừ bài kiểm tra Dữ liệu có cấu trúc hợp lệ theo cách thủ công. Tìm hiểu thêm trong Hướng dẫn chấm điểm của Lighthouse.

Cách xác định đường liên kết hreflang cho từng phiên bản của một trang

Giả sử rằng bạn có 3 phiên bản của một trang:

Phiên bản tiếng Anh tại https://example.com
Phiên bản tiếng Tây Ban Nha tại https://es.example.com
Phiên bản tiếng Đức tại https://de.example.com

Có 3 cách để công cụ tìm kiếm biết rằng các trang này tương đương nhau. Hãy chọn phương pháp dễ nhất cho trường hợp của bạn.

Cách 1: Thêm đường liên kết hreflang vào <head> của mỗi trang:

<link rel=”alternate” hreflang=”en” href=”https://example.com” />
<link rel=”alternate” hreflang=”es” href=”https://es.example.com” />
<link rel=”alternate” hreflang=”de” href=”https://de.example.com” />

Mỗi phiên bản của một trang phải liên kết đến tất cả các phiên bản khác, kể cả chính phiên bản đó. Nếu không, các công cụ tìm kiếm có thể bỏ qua các đường liên kết hreflang hoặc hiểu sai các đường liên kết này.

Đối với các trang cho phép người dùng chọn ngôn ngữ của họ, hãy sử dụng từ khoá x-default:

<link rel=”alternate” href=”https://example.com” hreflang=”x-default” />

Cách 2: Thêm tiêu đề Link vào phản hồi HTTP:

Link: <https://example.com>; rel=”alternate”; hreflang=”en”, <https://es.example.com>;
rel=”alternate”; hreflang=”es”, <https://de.example.com>; rel=”alternate”; hreflang=”de”

Cách 3: Thêm thông tin phiên bản ngôn ngữ vào sơ đồ trang web của bạn.

<url>
<loc>https://example.com</loc>

<xhtml:link rel=”alternate” hreflang=”es”
href=”https://es.example.com”/>

<xhtml:link rel=”alternate” hreflang=”de”
href=”https://es.example.com”/>

</url>

Lưu ý: Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thông báo cho Google về các phiên bản đã bản địa hoá của trang.

Nguyên tắc đối với giá trị hreflang

 • Giá trị hreflang phải luôn chỉ định mã ngôn ngữ.
 • Mã ngôn ngữ phải tuân theo định dạng ISO 639-1.
 • Giá trị hreflang cũng có thể bao gồm một mã khu vực (không bắt buộc). Ví dụ: es-mx dành cho người nói tiếng Tây Ban Nha ở Mexico, còn es-cl dành cho người nói tiếng Tây Ban Nha ở Chile.

Mã vùng phải tuân theo định dạng ISO 3166-1 alpha-2.

4. Thẻ rel=canonical không hợp lệ

Khi nhiều trang có nội dung tương tự nhau, các công cụ tìm kiếm sẽ coi chúng là các phiên bản trùng lặp của cùng một trang. Ví dụ: các phiên bản dành cho máy tính và thiết bị di động của một trang sản phẩm thường được coi là trùng lặp.

Công cụ tìm kiếm chọn một trong các trang làm phiên bản chính tắc hoặc phiên bản chính và thu thập dữ liệu trên trang đó. Đường liên kết chính tắc hợp lệ giúp bạn cho công cụ tìm kiếm biết phiên bản trang nào nên thu thập dữ liệu và cho người dùng thấy trong kết quả tìm kiếm.

Từ khoá quan trọng:

Thu thập dữ liệu là cách một công cụ tìm kiếm cập nhật chỉ mục nội dung của mình trên web.

Việc sử dụng đường liên kết chính tắc có nhiều lợi ích:

 • Giúp các công cụ tìm kiếm hợp nhất nhiều URL thành một URL duy nhất và được ưu tiên. Ví dụ: nếu các trang web khác đặt tham số truy vấn ở cuối đường liên kết đến trang của bạn, thì công cụ tìm kiếm sẽ hợp nhất các URL đó thành phiên bản ưu tiên của bạn.
 • Giúp đơn giản hoá các phương pháp theo dõi. Theo dõi một URL dễ dàng hơn theo dõi nhiều URL.
 • Công cụ này cải thiện thứ hạng trang của nội dung tổng hợp bằng cách hợp nhất các đường liên kết đã phân phối tới nội dung gốc thành URL mà bạn ưu tiên.

Cách quy trình kiểm tra không thành công đối với đường liên kết chính tắc của Lighthouse

Lighthouse gắn cờ bất kỳ trang nào có đường liên kết chính tắc không hợp lệ:

cong-cu-tim-kiem03

Trang sẽ không vượt qua được quy trình kiểm tra này nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào sau đây:

 • Có nhiều đường liên kết chính tắc.
 • Đường liên kết chính tắc không phải là một URL hợp lệ.
 • Đường liên kết chính tắc trỏ đến một trang có khu vực hoặc ngôn ngữ khác.
 • Đường liên kết chính tắc trỏ đến một miền khác.
 • Đường liên kết chính tắc trỏ đến thư mục gốc của trang web. Xin lưu ý rằng trường hợp này có thể hợp lệ trong một số trường hợp, chẳng hạn như đối với các biến thể của trang AMP hoặc thiết bị di động, nhưng Lighthouse vẫn coi đây là một lỗi.

Lưu ý:

Mỗi bài kiểm tra SEO sẽ có trọng số như nhau trong Điểm SEO của Lighthouse, ngoại trừ bài kiểm tra Dữ liệu có cấu trúc hợp lệ theo cách thủ công. Tìm hiểu thêm trong Hướng dẫn chấm điểm của Lighthouse.

Cách thêm đường liên kết chính tắc vào các trang của bạn

Có hai cách để chỉ định một đường liên kết chính tắc.

Cách 1: Thêm phần tử <link rel=canonical> vào <head> của trang:

<!doctype html>
<html lang=”en”>
<head>

<link rel=”canonical” href=”https://example.com”/>

</head>
<body>

</body>
</html>

Cách 2: Thêm tiêu đề Link vào phản hồi HTTP:

Link: https://example.com; rel=canonical
Để biết danh sách ưu và nhược điểm của từng phương pháp, hãy xem trang Hợp nhất các URL trùng lặp của Google.

Nguyên tắc chung

 • Đảm bảo rằng URL chính tắc là hợp lệ.
 • Sử dụng URL chính tắc HTTPS an toàn thay vì HTTP bất cứ khi nào có thể.
 • Nếu bạn sử dụng đường liên kết hreflang để phân phát nhiều phiên bản của một trang tuỳ thuộc vào ngôn ngữ hoặc quốc gia của người dùng, hãy đảm bảo rằng URL chính tắc trỏ đến trang thích hợp cho ngôn ngữ hoặc quốc gia tương ứng.
 • Không trỏ URL chính tắc đến một miền khác. Yahoo và Bing không cho phép điều này.
 • Không trỏ các trang cấp thấp hơn đến trang gốc của trang web, trừ khi nội dung của các trang đó giống nhau.

Các nguyên tắc dành riêng cho Google

 • Sử dụng Google Search Console để xem URL nào được Google xem là chính tắc hoặc trùng lặp trên toàn bộ trang web của bạn.
 • Không sử dụng công cụ xoá URL của Google để phong thánh. Thao tác này sẽ xoá mọi phiên bản của một URL khỏi kết quả tìm kiếm.

Kết luận

Trên đây là những thông tin hướng dẫn giúp công cụ tìm kiếm hiểu được nội dung của bạn.

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting WordPress đáp ứng yêu cầu của khách hàng

WordPress Hosting phổ thông
WordPress Hosting chất lượng cao
WordPress VIP

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Sử dụng dịch vụ với giá tốt của nhà cung cấp Việt Nam nhưng tận hưởng chất lượng quốc tế.

Nếu Các bạn đang sử dụng Email marketing tại P.A thì có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng email marketing tại đây

Hiện tại chúng tôi cũng có 1 số chương trình khuyến mãi cho các dịch vụ các bạn cũng có thể tham khảo tại đây

P.A Việt Nam – Nhà cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp hàng đầu Việt Nam

 

Rate this post