Hướng dẫn gỡ bỏ Microsoft Teams trên Windows 11

  • Tuesday 10/05/2022

Khi cài đặt Windows 11 lần đầu tiên ứng dụng Microsoft Teams được cài đặt cùng với máy tính. Tuy nhiên có thể xóa bỏ Teams khỏi máy tính

Bài viết này sẽ hướng dẫn gỡ bỏ Microsoft Teams trên Windows 11

Bước 1: Để gỡ bỏ Microsoft Teams trên Windows 11 => Mở Settings

Bước 2: Chọn Apps => Chọn mục Apps & features

Bước 3: Tìm đến ứng dụng Microsoft Teams => Nhấn vào dấu 3 chấm => Chọn Uninstall

 

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post