Hướng dẫn tạo Google Workspace Transfer Token 5 bước

  • Friday 21/04/2023

Trong bài viết này P.A Việt Nam sẽ giúp các bạn nắm các bước để thực hiện tạo token để transfer dịch vụ Google Workspace từ nhà cung cấp cũ về P.A Việt Nam quản lý. Quy trình sẽ bao gồm các bước sau:

Bước 1: Truy cập trang https://admin.google.com/TransferToken

Bước 2: Đăng nhập với tài khoản Admin và password của bạn tại Google Workspace

Bước 3: Điền mã Transfer Token bạn nhận được đại lý cung cấp dịch vụ(P.A là: C02gfgkgy). Bấm “Xác nhận mã nhận dạng của đại lý“.

transfertoken

Bước 4: Ở cửa số pop up, xác định đúng Reseller chuyển về ở đây là P.A Việt Nam, và nhấn “Tạo Mã Thông Báo Chuyển

Thành công sẽ xuất hiện page như hình

Bước 5: Copy Transfer Token và gửi cho chúng tôi kèm theo tên miền đã đăng ký để chúng tiến hành các thủ transfer dịch vụ của bạn. (Hiện tại bước số 5 chỉ cần tạo mã thành công thì quý khách đã có thể thông báo chúng tôi thực hiện chuyển đổi không cần gửi token).

Lưu ý

  • Transfer Token có giá trị sử dụng trong vòng 14 ngày kể từ ngày tạo.
  • Sau khi hết hạn, bạn có thể tạo lại Transfer Token theo các bước hướng dẫn ở trên.
  • Thời gian sử dụng và giá trị khuyến mãi đối với nhà cung cấp hiện tại sẽ không được duy trì khi chuyển về nhà cung cấp mới. Quý khách cần làm việc với nhà cung cấp cũ về các chính sách gói cũ.
  • Toàn bộ dữ liệu và địa chỉ email sẽ được di chuyển về P.A Viêt Nam mà không thay đổi bất kì thông tin nào khác.
Rate this post