Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Gửi mail từ tài khoản Google Workspace trên máy in, máy scan hoặc ứng dụng

Gửi mail từ tài khoản Google Workspace trên máy in, máy scan hoặc ứng dụng

Bài viết này dành cho quản trị viên. Nếu bạn đang cố gắng gửi email từ một thiết bị hoặc ứng dụng bằng tài khoản Gmail của mình, hãy yêu cầu quản trị viên của bạn trợ giúp.

Với tư cách là quản trị viên, bạn có thể thiết lập các thiết bị và ứng dụng để gửi email qua Google Workspace. Ví dụ: thiết lập tài khoản Gmail của bạn để gửi thư từ các máy in và máy quét phổ biến, chẳng hạn như Canon, Epson, HP, Ricoh hoặc Xerox.

Lưu ý: Gói hỗ trợ của bạn có thể không bao gồm hỗ trợ cho các sản phẩm của bên thứ ba. Trong trường hợp này, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ cho thiết bị hoặc ứng dụng thư của bên thứ ba.

 

I. Sử dụng “SMTP relay service” (Khuyến nghị)

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng dịch vụ chuyển tiếp SMTP của Google Workspace để gửi thư từ các thiết bị này vì dịch vụ này xác thực bằng địa chỉ IP. Với dịch vụ chuyển tiếp SMTP, các thiết bị và ứng dụng có thể gửi tin nhắn cho bất kỳ ai bên trong hoặc bên ngoài tổ chức của bạn. Tùy chọn này là an toàn nhất.

Gửi mail từ tài khoản Google Workspace

1. Yêu cầu

  Sending limits   Một người dùng có thể chuyển tiếp tin nhắn tới 10.000 người nhận mỗi ngày.
  Anti-spam filters   Các email đáng ngờ có thể bị lọc hoặc bị từ chối.
  Fully qualified domain name of SMTP service   smtp-relay.gmail.com
  Configuration options
 • Port 25, 465, or 587
 • Secure Socket Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS) protocols.
 • IP động được phép, nhưng IP tĩnh có thể được yêu cầu do yêu cầu xác thực.
  Authentication requirements   Địa chỉ IP tĩnh hoặc người dùng đăng nhập hợp lệ.

 

2. Cấu hình SMTP relay service

 1. Đăng nhập vào Google Admin console. Đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên.
 2. Từ Trang chủ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, đi tới AppsGoogle WorkspaceGmailRouting.
 3. Tiếp tục đến SMTP relay service, chọn Configure.
 4. Thiết lập dịch vụ chuyển tiếp SMTP bằng cách làm theo các bước trong SMTP relay: Route outgoing non-Gmail messages through Google.

Trên thiết bị của bạn hoặc trong ứng dụng của bạn, hãy kết nối vớismtp-relay.gmail.com trên một trong các cổng sau: 25, 465 hoặc 587.

 

II. Sử dụng Gmail SMTP server

Nếu bạn kết nối bằng SSL hoặc TLS, bạn có thể gửi thư cho bất kỳ ai bên trong hoặc bên ngoài tổ chức của mình bằng smtp.gmail.com như máy chủ của bạn.

Tùy chọn này yêu cầu bạn xác thực bằng tài khoản Gmail hoặc Google Workspace và mật khẩu của bạn.

Gửi mail từ tài khoản Google Workspace

Nếu Xác minh 2 bước không hoạt động với máy in hoặc máy quét của bạn

Máy quét hoặc máy in cũ hơn có thể không hỗ trợ OAuth, cho phép các ứng dụng và thiết bị chia sẻ dữ liệu tài khoản Google của bạn mà không yêu cầu tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn. Trong trường hợp này, hãy thực hiện các bước sau trước khi bạn thiết lập thiết bị:

 1. Bật các ứng dụng kém an toàn hơn trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.
 2. Yêu cầu người dùng của bạn bật các ứng dụng kém an toàn hơn trong tài khoản của họ.
 3. Yêu cầu người dùng của bạn tạo và sử dụng mật khẩu dành riêng cho ứng dụng to use with the device or app that is sending email.

1. Yêu cầu

  Sending limits

  2,000 tin nhắn mỗi ngày.

  Anti-spam filters   Các email đáng ngờ có thể bị lọc hoặc bị từ chối.
  Fully qualified domain name of SMTP service   smtp.gmail.com
  Configuration options
 • Port 465 (SSL required)
 • Port 587 (TLS required)
 • Dynamic IPs allowed
  Authentication requirements   Địa chỉ email Gmail hoặc Google Workspace đầy đủ của bạn    (your.name@pavietnam.vn) là bắt buộc để xác thực.

 

2. Thiết lập ứng dụng hoặc thiết bị với Gmail SMTP server

 1. Trên thiết bị của bạn hoặc trong ứng dụng, hãy nhậpsmtp.gmail.com làm địa chỉ máy chủ.
 2. Tại mục Port, nhập một trong các số sau:
  • Nếu bạn đang sử dụng SSL, hãy nhập 465.
  • Nếu bạn đang sử dụng TLS, hãy nhập 587.
 3. Để xác thực, hãy nhập địa chỉ Gmail hoặc Google Workspace đầy đủ của bạn (ví dụ: your.name@pavietnam.vn) và mật khẩu. Đảm bảo đăng nhập vào tài khoản trước khi bạn sử dụng nó với thiết bị hoặc ứng dụng.

 

III. Sử dụng hạn chế Gmail SMTP server

Tùy chọn này chỉ cho phép bạn gửi thư tới người dùng Gmail hoặc Google Workspace. Tùy chọn này không yêu cầu bạn xác thực và bạn không thể gửi tin nhắn cho những người bên ngoài tổ chức của mình.

Nếu thiết bị hoặc ứng dụng của bạn không hỗ trợ SSL, bạn phải sử dụng máy chủ SMTP hạn chế aspmx.l.google.com.

Gửi mail từ tài khoản Google Workspace

1. Yêu cầu

  Sending limits   Áp dụng giới hạn cho mỗi người dùng. Tùy chọn này hạn chế gửi tin nhắn chỉ cho người dùng Gmail hoặc Google Workspace.
  Anti-spam filters   Các email đáng ngờ có thể bị lọc hoặc bị từ chối.
  Fully qualified domain name of SMTP service   aspmx.l.google.com
  Configuration options
 • Port 25
 • TLS not required
 • Dynamic IPs allowed
 • Chỉ có thể gửi cho người dùng Gmail hoặc Google Workspace
  Authentication requirements   None

 

2. Thiết lập ứng dụng hoặc thiết bị với giới hạn Gmail SMTP server

 1. Trên thiết bị hoặc ứng dụng của bạn, hãy kết nối với máy chủ SMTP bị hạn chế:
  • Nhập aspmx.l.google.comlàm địa chỉ máy chủ.
  • Nhập 25 tại mục Port.
 2. Xác định địa chỉ IP của thiết bị hoặc ứng dụng.
 3. Trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, thêm địa chỉ IP của thiết bị hoặc ứng dụng vào danh sách cho phép. Các bước chi tiết trong Thêm địa chỉ IP để cho phép danh sách trong Gmail.
 4. Thiết lập bản ghi TXT SPF cho miền của bạn. Đảm bảo bản ghi TXT bao gồm địa chỉ IP của thiết bị hoặc ứng dụng để máy chủ nhận không từ chối tin nhắn. Để biết các bước chi tiết để thiết lập bản ghi TXT cho SPF, hãy truy cập Giúp ngăn giả mạo email với các bản ghi SPF.
Ví dụ: nếu thiết bị của bạn gửi từ địa chỉ IP 123.45.67.89, hãy thêm địa chỉ đó vào bản ghi TXT của bạn cho SPF. Không xóa các máy chủ thư của Google Workspace trong bản ghi TXT:
v=spf1 ip4:123.45.67.89 include:_spf.google.com ~all

 

THÔNG TIN THAM KHẢO

Thông tin kiến thức cơ bản Mailserver tại: https://kb.pavietnam.vn/category/email-server/thong-tin-kien-thuc-co-ban-email-server
Đăng ký dịch vụ do P.A Việt Nam cung cấp tại: https://www.pavietnam.vn/
Tham khảo thông tin & bảng giá dịch vụ Mailserver tại: https://www.pavietnam.vn/vn/email-server.html
Tham khảo các Ưu đãi hiện có tại: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/
Facebook: https://www.facebook.com/pavietnam.com.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version