Hàng đợi là gì?

  • Thursday 15/10/2020

Hàng đợi là gì?

Thông thường, chức năng này được sử dụng khi Tổng đài và công ty có lưu lượng cuộc gọi đến hàng ngày lớn .

Hàng đợi cuộc gọi được thiết kế để giữ tất cả các Khách hàng đã gọi cho đầu số công ty. Các điện thoại viên (đang nói chuyện với Khách hàng khác) hoặc không có mặt.Trong trường hợp đầu tiên, hệ thống sẽ tạm dừng cuộc gọi và gán cho nó một số thứ tự – tức là số của anh ấy trong hàng đợi. Cuộc gọi đến tiếp theo sẽ bị tạm dừng và gán số thứ tự tiếp theo. Và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi tất cả các dòng của số đa kênh đều bận. Cuộc gọi có số thứ tự thấp nhất sẽ được Người điều hành xử lý trước. Các dòng của số điện thoại đa kênh được phát hành trong quá trình xử lý các cuộc gọi trong hàng đợi bởi người quản lý.

THÍCH HỢP CHO CÔNG TY CÓ NHIỀU PHÒNG BAN.

Ví dụ, đối với các ngân hàng có các bộ phận xử lý các khoản cho vay, tiền gửi và quan hệ khách hàng. Một chiến lược quay số khác nhau sẽ phù hợp với từng bộ phận.

Các chế độ đỗ chuông phổ biến trong hàng đợi :

Ví dụ: trong một, chiến lược quay số sẽ hoạt động
“Tất cả cùng một lúc” –> Tất cả các số nội bộ trong hàng đợi sẽ đổ chuông đồng thời
“Ngẫu nhiên” –> đỗ chuông ngẫu nhiên các số trong hàng đợi.
“Xoay vòng” –> đỗ chuông xoay vòng các số nội bộ mỗi số một lượt

Rate this post