Hệ thống điện thoại VoIP hoạt động như thế nào?

  • Thursday 20/05/2021

Hệ thống điện thoại VoIP hoạt động như thế nào?
Hệ thống điện thoại VoIP là một công nghệ để thực hiện các cuộc gọi điện thoại thông qua kết nối internet của bạn thay vì điện thoại cố định hoặc mạng di động thông thường. Hệ thống VoIP chuyển đổi tín hiệu thoại tương tự thành tín hiệu kỹ thuật số qua kết nối băng thông rộng của bạn. Máy chủ VoIP được sử dụng để kết nối các cuộc gọi đến các mạng điện thoại khác.

Miễn là bạn có kết nối Internet tốc độ cao, bao gồm bộ định tuyến và modem, bạn đã sẵn sàng sử dụng VoIP.

Cấu hình VoIP điển hình bao gồm điện thoại bàn và máy chủ SIP, thường là một nhà cung cấp dịch vụ VoIP. Nó hoạt động thậm chí còn tốt hơn điện thoại cố định truyền thống của bạn vì nó cung cấp nhiều tính năng hơn những gì dịch vụ điện thoại tương tự có thể cung cấp.

Vì VoIP chạy qua internet, dữ liệu của bạn được lưu trữ an toàn trên đám mây. Bạn có thể quản lý hệ thống VoIP thông qua một bảng điều khiển trực tuyến. Bảng điều khiển này cho phép người dùng điều chỉnh danh bạ, số điện thoại doanh nghiệp, chuyển tiếp cuộc gọi và thêm số điện thoại mới.
Bạn có thể đã trả tiền cho dịch vụ internet bất kể bạn sử dụng hệ thống điện thoại nào. Băng thông rộng cáp và sợi quang làm cho nó có thể sử dụng dịch vụ điện thoại internet để loại bỏ các công ty điện thoại tốn kém. Việc thêm các tính năng mới cần thiết cho nhu cầu kinh doanh của bạn cũng dễ dàng hơn nhiều.

Rate this post