Hiển thị folder , file ẩn trên hosting Linux sử dụng Control Cpanel 1 cách đơn giản

  • Monday 01/06/2020

I. Folder , file ẩn trên hosting Cpanel  là gì ?

Hosting Cpanel mặc định ẩn các folder , file ẩn của hệ thống hoặc file rewrite .htacess của website khi upload lên không thấy xuất hiện , hay folder .trash (là thùng rác chứa folder , file chúng ta đã xóa) , hoặc folder , file ẩn khác như .cagefs .cl.selector ,Cpanel ,…. là cấu trúc của hệ thống hosting .

 1 . Cách thực hiện

Trước tiên đăng nhập control Cpanel >> File manager >> Chọn vào Setting như hình dưới

 

 

Sau đó chọn  >> Show hidden file (dotfiles) >> Save

Lưu ý : Ngoài các folder , file Quý khách upload lên  và folder .trash (là thùng rác chưa folder , file chúng ta đã xóa) , thì những folder , file ẩn khác như .cagefs .cl.selector ,Cpanel ,…. là cấu trúc của hệ thống hosting , chúng ta tránh thao tác và xóa để không gây ảnh hưởng đến hosting .

=======

Bạn có thể xem thêm các bài viết khác tại Link sau :

https://kb.pavietnam.vn/category/linux-hosting/whm-cpanel

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký dịch vụ hosting sử dụng tại địa chỉ sau:

https://www.pavietnam.vn/vn/hosting.html

Dịch vụ khuyến mãi khác tại pa:

https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

 

 

4.6/5 - (51 bình chọn)