Hiển thị folder , file ẩn trên hosting sử dụng Control Cpanel.

  • Monday 01/06/2020

Host Cpanel mặc định ẩn các folder , file ẩn của hệ thống hoặc file rewrite .htacess của website khi upload lên không thấy xuất hiện , hay folder .trash (là thùng rác chứa folder , file chúng ta đã xóa) .

Chúng ta có thể cho hiển thị folder , file trên control Cpanel như sau :

Đăng nhập control Cpanel >> File manager >> Chọn vào Setting như hình dưới

 

 

Sau đó chọn phần sẽ cho hiển thị folder , file ẩn >> Show hidden file (dotfiles) >> Save

Lưu ý : Ngoài các folder , file Quý khách upload lên  và folder .trash (là thùng rác chưa folder , file chúng ta đã xóa) , thì những folder , file ẩn khác như .cagefs .cl.selector .cpanel,…. là cấu trúc của hệ thống host , chúng ta tránh thao tác và xóa để không gây ảnh hưởng đến hosting .